Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Định khoản hạch toán

Xử lý khi viết sai số tiền, tiền thuế, thuế suất thuế GTGT

giảm 50% học phí

Cách xử lý trường hợp viết sai số tiền bằng chữ trên hóa đơn GTGTViết sai số tiền bằng chữ, tiền thuế, thuế suất trên hóa đơn GTGT xử lý như thế nào? Kế toán Hà Nội xin hương dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng chữ, tiền thuế, thuế suất, đơn giá…(ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp) theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.

 

Tùy vào từng thời điểm phát hiện ra hóa đơn viết sai mà cách xử lý cũng khác nhau. Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, có 2 trường hợp khi phát hiện hoá đơn viết sai như sau:
1. Hoá đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:

– Nếu hoá đơn viết sai chưa giao cho người mua (chưa xé ra khỏi cuống) thì người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
2. Hoá đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống:
– Trong trường hợp này lại có 2 trường hợp xảy ra đó là: Hoá đơn viết sai chưa kê khai và hoá đơn đã kê khai. Cách xử lý cụ thể như sau:
a. Hoá đơn viết sai chưa kê khai: 

– Nếu người bán và người mua phát hiện hoá đơn GTGT viết sai nhưng chưa kê khai thuế thì xử lý như sau:
Bước 1: Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.
– Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn.
Bước 2: Người bán lập lại hóa đơn mới.
– 2 bên kê khai theo hoá đơn mới (không kê khai hoá đơn đã thu hồi).
Bước 3: Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai.
b. Hoá đơn viết sai đã kê khai:

– Nếu người bán và người mua phát hiện hoá đơn GTGT viết sai nhưng đã kê khai thuế thì xử lý như sau:
Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn viết sai (hoặc có thỏa thuận bằng văn bản), phải có chữ ký và đóng dấu xác nhận của 2 bên.
Bước 2: Lập hoá đơn điều chỉnh (Nhớ là ghi ngày hiện tại nhé)
– Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…
– Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
Bước 3: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. cụ thể như sau:
+/ Nếu là hoá đơn điều chỉnh TĂNG thì các bạn kê khai như hoá đơn bình thường vào bảng kê PL 01-1/GTGT hoặc PL01-2/GTGT của tờ khai kỳ hiện tại.
VD: Ngày 10/11/2015 phát hiện hoá đơn số 0000356, ký hiệu NB/12P, ngày 15/9/2015. Hoá đơn đó đã kê khai vào tờ khai thuế GTGT tháng 9/2015. Hoá đơn này sai số tiền:
– Số tiền đúng là: 11.700.000, thuế 10% là: 1.170.000. Tổng cộng là: 12.870.000
– Nhưng viết sai là 11.100.000, thuế 10%: 1.110.000. Tổng cộng là:  12.210.000
(Như vậy là thiếu 600.000, thuế 10%: 60.000. Tổng cộng là: 660.000). Ta phải lập hoá đơn điều chỉnh tang lên cho đủ số tiền thiếu.
Cách xử lý:

– Lập biên bản điều chỉnh và lập hoá đơn điều chỉnh (mẫu bên trên).
– Hoá đơn điều chỉnh viết ngày hiện tại là: 10/11/2015. Đây là hoá đơn điều chỉnh tăng, cụ thể: Cộng tiền hàng: 600.000, thuế 10%: 60.000. Tổng cộng là: 660.000.
Dựa vào hoá đơn điều chỉnh trên (Ngày 10/11/2015) Các bạn kê khai vào tờ khai thuế GTGT của tháng 11/2015.
– Bên bán: Kê khai vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT.
– Bên mua: Kê khai vào bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT.
+/ Nếu là hoá đơn điều chỉnh GIẢM thì:

– Bên bán: Kê khai ÂM vào bảng kê PL 01-1/GTGT của tờ khai kỳ hiện tại.
– Bên mua: Vào tờ khai của kỳ có hoá đơn viết sai để kê khai bổ sung, điều chỉnh giảm.
VD: Cùng với ví dụ trên nhưng ngược lại như sau:
– Số tiền đúng là: 11.100.000, thuế 10%: 1.110.000. Tổng cộng là:  12.210.000
– Nhưng viết sai là :11.700.000, thuế 10% là: 1.170.000. Tổng cộng là: 12.870.000
(Như vậy là thừa 600.000, thuế 10%: 60.000. Tổng cộng là: 660.000). Ta phải viết hoá đơn điều chỉnh giảm xuống cho đủ số tiền ta thu được.
Dựa vào hoá đơn điều chỉnh giảm (Ngày 10/11/2015) Các bạn kê khai vào tờ khai thuế GTGT của tháng 11/2015.
– Bên bán: Kê khai ÂM vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT.
Cụ thể: Kê vào ÂM vài chỉ tiêu [9]-600.000
– Bên mua: ghi âm (-) vào Chỉ tiêu 6, 7 trên PL 01 -2/GTGT.
Lưu ý: Khi kê khai âm vào PL 01-2/GTGT phần mềm sẽ báo lỗi đỏ, nhưng không sao, các bạn cứ ấn GHI và Kết xuất bình thường nhé.
Lưu ý: 
– Các bạn chỉ được lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai và xuất lại hóa đơn mới trong trường hợp chưa kê khai thuế.- Nếu đã kê khai thuế thì không được hủy hóa đơn mà chỉ được phép viết hóa đơn điều chỉnh.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi
You might also likeclose