Xử Lý Hóa Đơn – Chứng Từ

Các loại – Hình thức hóa đơn tài chính hiện nay

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. 1. Các loại hóa đơn: a) Hóa đơn giá trị gia tăng là loại

Xem thêm

Mức phạt nộp chậm – làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC/26/AC)

1. Làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Theo khoản 7 điều 3 –  Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí,

Xem thêm

Hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT: cách viết + Kê khai + Mẫu

Khi kế toán viết hóa đơn sai dòng thuế suất mà bên bán và bên mua đã kê khai thuế thì theo điều 20 của Thông tư 39/2014/TT-BTC hai bên phải tiến hành lập biên bản hoặc có thỏa thuận

Xem thêm

Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại theo mẫu TT 39

Khi bán hàng doanh nghiệp có thực hiện chiết khấu thương mại thì chương trình khuyến mãi phải được thực hiện theo đúng pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Cách lập hóa đơn chiết khấu thương mại được

Xem thêm

Xử lý hóa đơn ghi sai tổng số tiền thanh toán bằng số và bằng chữ (đã kê khai thuế)

Hóa đơn viết sai đơn giá, số lượng, tiền thuế và thuế… hay tên công ty, địa chỉ, mã số thuế đã được Kế Toán Hà Nội chia sẻ các xử lý cụ thể TT 39/2014/TT-BTC và các công văn

Xem thêm

Mẫu giấy ủy quyền viết hóa đơn GTGT

Mẫu giấy ủy quyền viết hóa đơn GTGT do công ty Kế Toán Hà Nội cung cấp được sử dụng trong trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy

Xem thêm

Mức phạt vi phạm sử dụng hóa đơn GTGT 2018

Ngày 27 tháng 5 năm 2016 Bộ Tài Chính ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, theo đó, sửa đổi

Xem thêm

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT

Sau khi đã làm thủ tục đặt in hóa đơn xong, để có thể sử dụng được những hóa đơn đó một cách hợp pháp. Doanh nghiệp cần phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn. 1. Hồ

Xem thêm

Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất năm 2018

Hóa đơn giá trị gia tăng được lập và sử dụng theo hướng dẫn tại Điều 16 của Thông tư 39/2014/TT-BTC và được hướng dẫn sửa đổi mới nhất tại Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC, ngày 27/2/2015 – Sửa đổi,

Xem thêm

Phạt lập hóa đơn các liên khác nhau, không thống nhất.

Theo điểm C, khoản 1 Điều 16 của TT 39/2014/TT-BTC – quy định về sử dụng hóa đơn thì: “c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên

Xem thêm