VIỆC LÀM KẾ TOÁN
Bí Quyết Xin Việc

Hồ sơ – Thủ tục đăng ký thang bảng lương 2018

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG 2018 I.  Hệ thống thang, bảng lương của doanh nghiệp tự xây dựng: 1. Công văn đề nghị đăng ký hệ thống thang bảng lương (ghi rõ địa chỉ...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Mẫu Đơn Xin Việc Hay
Hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc không?

Hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc không?

Hợp đồng thử việc không phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc Căn cứ: – Theo quy định về nội dung của hợp đồng thử việc tại điều 26 của bộ luật lao động số 10/2012/QH13:...

Xem thêm
Các bài viết khác:
Mô Tả Công Việc Kế Toán

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như: –...

Xem thêm
Các bài viết khác: