Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Tự học kế toán trên Excel

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo thông tư 133 và TT 200

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel thì trên mạng có rất nhiều, những để kết nối thành một hệ thống sổ sách thì cần người làm mẫu sổ phải có sự hiểu biết nhất định về Excel: như các hàm, hay link..và quan trong hợn là tư duy kế toán để tạo ra một […]

Xem thêm

Cách sử dụng hàm Vlookup trong kế toán trên Excel

Hàm VLOOKUP là hàm dò tìm theo cột, sẽ trả về giá trị của một ô nằm trên một cột nào đó nếu thỏa mãn điều kiện dò tìm. Hàm Vlookup khá quan trọng trong ứng dụng thực tế, nó được áp dụng nhiều trong công việc thực tế như: Tra cứu thông tin của […]

Xem thêm

Cách hạch toán và phân bổ chi phí MUA HÀNG

Chi phí thu mua hàng hóa phản ánh chi phí phát sinh liên quan đến số hàng hóa đã nhập kho trong kỳ và tình hình phân bổ chi phí mua hàng hiện có trong kỳ cho khối lượng hàng đã bán trong kỳ và tồn kho thực tế cuối kỳ (kể cả hàng tồn […]

Xem thêm

Cách hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên Excel

Khách hàng muốn mua hàng sẽ làm việc với bộ phận bán hàng. Phòng kinh doanh sẽ báo giá, chốt đơn đặt hàng -> Ký hợp đồng kinh tế (Nếu có) để thống nhất về loại hàng hóa, số lượng, quy cách, chất lượng, đơn giá, hình thức thanh toán, thời gian giao hàng, khiếu […]

Xem thêm

Cách lập bảng tính khấu hao TSCĐ – TK 214

Kế Toán Hà Nội hướng dẫn cách lập bảng tính khấu hao tài sản cố định và hạch toán chi phí khấu hao: Thời điểm lập bảng tính 214: + Khi ghi tăng TSCĐ: Khai báo thông tin ban đầu (đến hết cột 5 – Mức KH tháng) + Cuối tháng thực hiện tính để ra số […]

Xem thêm

Cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước

Mẫu bảng phân bổ chi phí trả trước: HƯỚNG DẪN ĐƯA DỮ LIỆU VÀO CÁC CỘT CHỈ TIÊU TRÊN BẢNG PHÂN BỔ CPTT: NGẮN HẠN – TK142/ DÀI HẠN – TK242Bản chất của việc đưa dữ liệu vào Bảng phân bổ CPTT Ngắn hạn TK142 hay Dài hạn – TK242 là Giống nhau  (Thông tư […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách làm sổ Nhật Ký Chung trên Excel

Sổ Nhật Ký Chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian, đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản để phục vụ cho việc ghi sổ cái. Sau đây Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các […]

Xem thêm

Hướng dẫn làm sổ sách kế toán trên Excel

Để có thể làm tốt được công việc của người kế toán thì các bạn biết lên sổ sách, lập được BCTC trên Excel để hiểu bản chất của kế toán, quy trình luân chuyển chứng từ, mối quan hệ của các loại sổ sách và cách đối chiếu kiểm tra. Nhận biết được mức […]

Xem thêm

Mẫu bảng chấm công bằng Excel mới nhất 2018

Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH, … để có căn cứ tính trả lương và quản lý lao động trong đơn vị. Trong phụ lục 3 – Danh mục và mẫu biểu chứng từ của thông tư 200/2014/TT-BTC hay thông tư 133/2016/TT-BTC có mẫu […]

Xem thêm

Mẫu bảng tính thanh toán tiền lương mới nhất năm 2018

Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất năm 2018 đã được tính sẵn và có số liệu theo quy định về tiền lương, bảo hiểm mới nhất năm 2018 Các bạn muốn lấy mẫu bảng bảng tính – thanh toán tiền lương mới nhất năm 2018 trên excel bên trên để tham khảo thì […]

Xem thêm