1
Tự Học Kế Toán Excel

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo thông tư 133 và TT 200

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel thì trên mạng có rất nhiều, những để kết nối thành một hệ thống sổ sách thì cần người làm mẫu sổ phải có sự hiểu biết nhất định về Excel: như các

Xem thêm

Cách sử dụng hàm Vlookup trong kế toán trên Excel

Hàm VLOOKUP là hàm dò tìm theo cột, sẽ trả về giá trị của một ô nằm trên một cột nào đó nếu thỏa mãn điều kiện dò tìm. Hàm Vlookup khá quan trọng trong ứng dụng thực tế, nó

Xem thêm

Cách hạch toán và phân bổ chi phí MUA HÀNG

Chi phí thu mua hàng hóa phản ánh chi phí phát sinh liên quan đến số hàng hóa đã nhập kho trong kỳ và tình hình phân bổ chi phí mua hàng hiện có trong kỳ cho khối lượng hàng

Xem thêm

Quy trình hạch toán nghiệp vụ mua hàng trên Excel

Đối với doanh nghiệp thương mại thì hoạt động mua – bán hàng là những nghiệp vụ xảy ra thường xuyên và liên tục. Căn cứ để kế toán tiến hành hạch toán ghi sổ là những hóa đơn – chứng từ kế

Xem thêm

Cách hạch toán nghiệp vụ bán hàng trên Excel

Khách hàng muốn mua hàng sẽ làm việc với bộ phận bán hàng. Phòng kinh doanh sẽ báo giá, chốt đơn đặt hàng -> Ký hợp đồng kinh tế (Nếu có) để thống nhất về loại hàng hóa, số lượng,

Xem thêm

Cách lập bảng tính khấu hao TSCĐ – TK 214

Kế Toán Hà Nội hướng dẫn cách lập bảng tính khấu hao tài sản cố định và hạch toán chi phí khấu hao: Thời điểm lập bảng tính 214: + Khi ghi tăng TSCĐ: Khai báo thông tin ban đầu (đến

Xem thêm

Cách lập bảng phân bổ chi phí trả trước

Mẫu bảng phân bổ chi phí trả trước: HƯỚNG DẪN ĐƯA DỮ LIỆU VÀO CÁC CỘT CHỈ TIÊU TRÊN BẢNG PHÂN BỔ CPTT: NGẮN HẠN – TK142/ DÀI HẠN – TK242Bản chất của việc đưa dữ liệu vào Bảng phân

Xem thêm

Hướng dẫn cách làm sổ Nhật Ký Chung trên Excel

Sổ Nhật Ký Chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian, đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản để phục vụ

Xem thêm

Hướng dẫn làm sổ sách kế toán trên Excel

Để có thể làm tốt được công việc của người kế toán thì các bạn biết lên sổ sách, lập được BCTC trên Excel để hiểu bản chất của kế toán, quy trình luân chuyển chứng từ, mối quan hệ

Xem thêm

Mẫu bảng chấm công bằng Excel mới nhất 2018

Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH, … để có căn cứ tính trả lương và quản lý lao động trong đơn vị. Trong phụ lục 3 – Danh

Xem thêm