Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Mẫu biểu - Chứng từ

Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi BHXH

giảm 50% học phí

Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi BHXH

Bảo hiểm xã hội

Mẫu số B06 – BH

………………………

Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính

 TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN KINH PHÍ VÀ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI

Quý……………Năm……………..

PHẦN I – TÌNH HÌNH KINH PHÍ

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Tổng số

Trong đó

Ngân sách

Quỹ

A

B

C

1

2

3

I

Kinh phí quý trước chưa quyết toán chuyển sang 01  

 

 

II

Kinh phí được cấp    

 

 

1

Cấp trong quý 02  

2

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 03  

III

Kinh phí khác    

 

 

1

Thu trong quý 04  

2

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 05  

IV

Kinh phí được sử dụng    

 

 

1

Tổng KP được sử dụng trong quý ( 06 = 01+ 02 + 04 ) 06  

2

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 07  

V

Kinh phí đã chi đề nghị quyết toán    

 

 

1

Tổng kinh phí đã chi đề nghị quyết toán 08  

2

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 09  

VI

Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau ( 10 = 06 – 08 ) 10  

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi