Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2018 mới nhất hiện hành

Mức thuế suất thuế TNDN 2018 được quy định tại điều 11 của TT 78/2014/TT-BTC theo đó năm 2018 mức thuế suất thuế TNDN là 20% Với năm 2015 thì có 2 mức thuế suất cơ bản: + Thuế suất 20%: Dành cho các DN có tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 20 […]

Xem thêm

Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp là các khoản chi phí không đáp ứng được kiện về chi phí được trừ để của quy định về thuế TNDN như: + Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; + […]

Xem thêm

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý

Hướng dẫn Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo luật thuế TNDN sửa đổi mới nhất hiện hành năm 2017 – TT 78/2014/TT-BTC Theo quy định Hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp 2017 thì doanh nghiệp sẽ không phải làm tờ khai tạm tính thuế TNDN theo quý nữa, […]

Xem thêm

Tình huống thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Tổng hợp các tình huống mới nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp   Các khoản chi lễ 8/3, 1/6, sinh nhật, sinh con, trung thu, tiền lì xì cho nhân viên… đều thuộc nhóm các khoản chi có tính chất phúc lợi Doanh nghiệp tính vào chi phí được trừ khi xác định thu […]

Xem thêm