Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo mẫu 01A-TNDN

Chú ý: bắt đầu từ quý 4 năm 2014 Doanh nghiệp không phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ phải tính ra số thuế TNDN tạm nộp quý. Theo điều 17 của TT 151/2014/TT-BTC có hiệu

Xem thêm

Cách xác định Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN

Doanh thu để tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN được quy định tại Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và được sửa đổi bởi Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC. Cụ thể 1. Doanh thu để tính

Xem thêm

Các khoản thu nhập khác bao gồm những gì?

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác

Xem thêm

Các khoản thu nhập được Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại điều 8, thông tư 78/2014/TT-BCT và được sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC 1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế

Xem thêm

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Nếu doanh nghiệp của bạn có mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên trong công ty thì cần quan tâm đến những vấn đề sau đây:  1. Về thuế TNDN: Ngày 15/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định

Xem thêm

Cách làm Phụ lục tờ khai quyết toán thuế TNDN: Mẫu 03-1A/TNDN

Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN Phụ lục Mẫu 03-1A/TNDN – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên phần mềm HTKK Để phần mềm tự động tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu A1 trên tờ

Xem thêm

Cách làm phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên HTKK

Để làm được phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên phần mềm HTKK thì trước tiền các bạn cần biết cách xác định đúng thế nào là lỗ, và lỗ theo thuế thì được chuyển thế nào? Nguyên tắc chuyển lỗ là gì? Các bạn

Xem thêm

Các khoản chi có tính chất phúc lợi

Các khoản có tính chất phúc lợi là khoản lợi ích vật chất NLĐ nhận được ngoài những khoản lương thưởng đã thỏa thuận nhằm hỗ trợ về đời sống cho NLĐ. Các khoản chi có tính chất phúc lợi gồm

Xem thêm

Cách xác định lãi lỗ và chuyển lỗ thuế TNDN

Lãi hay lỗ đó là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (kỳ ở đây có thể là quý – năm) và để biết được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thì kế toán cần

Xem thêm

Cách làm tờ khai quyết toán thuế TNDN 2018

Quyết toán thuế TNDN Thuế TNDN là loại thuế có kỳ tính thuế theo Năm. Nhưng hàng quý doanh nghiệp phải tạm tính ra số tiền thuế TNDN tạm nộp rồi cuối năm thực hiện tính toán lại xem cả

Xem thêm