Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Cách tính, khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, thời vụ

Đối với lao động có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc không ký hợp động thì khi trả thu nhập cho người lao động, doanh nghiệp phải tiến hành khấu trừ 10% trên tổng mức trả thu

Xem thêm

Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công. 1. Cách xác định kỳ kê khai: Thuế TNCN có 2 kỳ kê khai đó là theo tháng và theo quý.

Xem thêm

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2017

Các trường hợp đủ đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân đang được hướng dẫn tại Điều 21 của thông tư 92/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC). Theo đó Cá nhân có

Xem thêm

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất năm 2017

Đầu năm 2017, khi doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho phần thu nhập đã chi trả trong năm 2016 mà có nhân viên muốn ủy quyền quyết toán thuế TNCN thay thì doanh nghiệp hướng dẫn

Xem thêm

Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN – tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

Mẫu số: 02/ĐK-NPT-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính là mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN (Bắt đầu từ ngày 01/07/2015 Mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN

Xem thêm

Cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng mới nhất 2017 qua TNCN 3.3.1

Để đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên, kế toán sử dụng phần phần mềm  QTTNCN 3.3.1 mới nhất năm 2017 hiện nay Vậy là, để đăng ký được mã số thuế TNCN cho nhân viên trong

Xem thêm

Cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý – Mẫu 05/KK-TNCN (theo TT 92)

Ở bài viết trước Kế Toán Hà Nội đã hướng dẫn các bạn: Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân, để các bạn biết các xác định kỳ kê khai theo tháng hay theo quý để các bạn lựa

Xem thêm

Mẫu bảng tính thuế TNCN 2018

Mẫu bảng tính thuế TNCN Trên EXCEL dùng để tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công hàng tháng cho người lao động: Chi tiết các làm các bạn xem thêm tại đây:Cách tính thuế TNCN mới nhất    Các bạn muốn lấy

Xem thêm

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2018 CHO Thu Nhập NĂM 2017

Cách làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân đầu năm 2018 Cho phần thu nhập đã chi trả / đã nhận vào năm 2017 Căn cứ thực hiện: – Điều 21 của Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015– Công văn

Xem thêm

Phụ cấp XĂNG XE, chi phí đi lại có được Miễn thuế thu nhập cá nhân không?

Phụ cấp xăng xe là một khoản hỗ trợ đi lại cho người lao động. Trong doanh nghiệp nó có thể xuất hiện dưới dạng công tác phí hoặc được chi trả cố định hàng tháng trên bảng lương cho người lao động. Trong bài

Xem thêm