Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Báo cáo tài chính theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và

Xem thêm

Các cách tính lương – hình thức trả lương trong Doanh nghiệp

Tiền lương là khoản tiền mà Doanh nghiệp trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa

Xem thêm

Các ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong năm 2017

Theo Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNG người lao động sẽ được hưởng nguyên lương

Xem thêm

Danh mục mẫu sổ sách kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài

Xem thêm

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo thông tư 133 và TT 200

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel thì trên mạng có rất nhiều, những để kết nối thành một hệ

Xem thêm

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 mới nhất

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 được thực hiện theo nghị định 153/2016/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 11 năm

Xem thêm