Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

Ngày 15/08/2013 Bộ tài chính ban hành thông tư 111/2013 hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, theo đó tại thông tư cũng quy định rõ các khoản phụ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền

Xem thêm

Mẫu cam kết thu nhập thuế TNCN mới nhất năm 2016

Khi trả thu nhập cho lao động thử việc hay  thời vụ có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hay không ký hợp đồng lao động, nếu thu nhập cả năm của cá nhân đó ước tính không đến mức phải đóng thuế TNCN, kế toán có thể hướng dẫn người lao động làm

Xem thêm

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất

Công ty kế toán Hà Nội xin được hướng dẫn các bạn cách làm thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc để tính thuế thu nhập cá nhân theo tư 111/2013/TT-BTC về luật thuế TNCN

Xem thêm

Mức giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc mới nhất năm 2016

Mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được quy định tại Điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC và theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung

Xem thêm

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh

Sau khi làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh, trong vòng 3 tháng người nộp thuế phải hoàn tất hồ sơ chứng minh người phụ thuộc nộp cho cơ quan chi trả thu nhập. Tùy từng đối

Xem thêm

Thủ tục hoàn thuế thu nhập nhập cá nhân

Tại Điều 53 Thông tư số 156/2013/T-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân được thực hiện như sau: Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những

Xem thêm

Cách xử lý: Trùng số Chứng Minh Thư nhân dân khi đăng ký Mã Số Thuế TNCN

Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp

Xem thêm

Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Để chứng từ khấu trừ thuế TNCN cấp cho cá nhân có thu nhập bị khấu trừ thuế, doanh nghiệp sẽ làm thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn sau: I. Hồ sơ mua chứng

Xem thêm

Mẫu CTT25/AC – Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Trường hợp Công ty có đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế do Cơ quan thuế cung cấp thì Công ty có trách nhiệm thực hiện báo cáo theo quý theo quy định tại Bảng kê thanh toán

Xem thêm

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN: Mẫu và Cách ghi

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập và phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo

Xem thêm