Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Mẫu và cách lập biên bản thanh lý – Nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo TT 133

Biên bản thanh lý (Nghiệm thu) hợp đồng giao khoán là chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng

Xem thêm

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng – Mẫu số 04-TT

Giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản

Xem thêm

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp theo TT 133

Khi lập báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế doanh nghiệp không bắt buộc phải lập Báo cáo lưu

Xem thêm

Các hình thức ghi sổ kế toán theo Thông tư 133

Hình thức kế toán là các mẫu sổ kế toán, trình tự, phương pháp ghi sổ và mối liên quan

Xem thêm

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN không? có được tính vào chi phí được trừ không?

Tiền lương tháng 13 được coi là một khoán tiền thưởng của doanh nghiệp cho người lao động căn cứ

Xem thêm

Cách sử dụng Hàm RANK trong Excel

Hàm RANK trong Excel là 1 hàm khá phổ biến và được sử dụng rất nhiều với người dùng Excel đặt biệt với

Xem thêm

Cách sử dụng Hàm LEFT, Hàm RIGHT trong EXCEL

Hàm LEFT, Hàm RIGHT là 2 hàm thuộc các hàm xử lý chuỗi rất hay dùng đối với người sử dụng Excel.

Xem thêm

Có được Trừ Lương nhân viên khi Đi muộn, về sớm không?

Thực tế trong các doanh nghiệp hiện nay vẫn có tính trạng người sử dụng lao động (NSDLĐ) áp dụng

Xem thêm

Cách chuyển số thành chữ trong Excel 2003, Excel 2007, 2010, Excel 2013

Cách chuyển số thành chữ trong Excel là công việc hết sức cần thiết không chỉ đối với các bạn ngành kế

Xem thêm

Cách chuyển hàng (dòng) thành cột trong Excel và ngược lại

Giao diện của Excel được mặc định với các ô, các cột với các đường lưới chia đều. Làm việc trong môi trường Excel chúng ta đã quá

Xem thêm