1
Thuế Giá Trị Gia Tăng

Hướng dẫn nộp tờ khai – báo cáo Thuế qua mạng

Để có thể thực hiện kê khai thuế qua mạng thì DN cần làm thủ tục đăng ký với đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư số để được cấp giấy chứng nhận chứng thư số và USB token

Xem thêm

Cách làm bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra

Hướng dẫn cách lập bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra – Mẫu 01-1/GTGT theo mẫu biểu của thông tư 119/2014/TT-BTC trên HTKK 3.3.0 1. Căn cứ để lập bảng kê bảng kê hoá đơn, chứng

Xem thêm

Cách làm bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào

Hướng dẫn cách lập bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào – Mẫu 01-2/GTGT theo mẫu biểu mới nhất ban hành theo TT 119/2014/TT-BTC trên HTKK 3.3.0 mới nhất hiện nay được Tổng cục thuế nâng

Xem thêm

Cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại

Đối với trường hợp hàng bán bị trả lại chúng ta có 2 đối tượng trả lại hàng đó là công ty và cá nhân mua hàng.  + Đối với trường hợp bán hàng cho công ty: Khi công ty đó muốn trả lại

Xem thêm

Không đăng ký tài khoản ngân hàng có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không?

Theo quy định về điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC

Xem thêm

Thanh toán quá hạn trên hợp đồng có được khấu trừ thuế GTGT không?

Khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị  từ 20 triệu đồng trở lên Ngày 03/01/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 06/TCT-CS hướng dẫn về

Xem thêm

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng – theo quý

Thuế GTGT là loại thuế mà mọi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đều phải kê khai (kể cả trường hợp không phát sinh hoạt động mua bán) Công cụ hỗ trợ: để kê khai

Xem thêm

Bãi bỏ – Không phải nộp Mẫu 06/GTGT Từ ngày 05/11/2017

Ngày 20 tháng 09 năm 2017, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC – Bãi bỏ – Không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký phương pháp kê khai tính thuế GTGT hay chuyển

Xem thêm