1
Thuế Giá Trị Gia Tăng

Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT- Mẫu số: 01/KHBS

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Sau đây

Xem thêm

Cách kê khai các hóa đơn: Không chịu thuế, không phải kê khai, thuế suất 0%…

Hóa đơn không chịu thuế GTGT hay hóa đơn chịu thuế suất 0% kê khai ở mục nào luôn là những câu hỏi mà các bạn kế toán mới vào nghề phải băn khoăn về mục kê. Trong bài viết này, Kế Toán

Xem thêm

Cách tính thuế giá trị gia tăng đầu vào – đầu ra

Hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng phải nộp theo các phương pháp khấu trừ thuế: 1. Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. – Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối

Xem thêm

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Có khá nhiều các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo luật thuế GTGT mới nhất được hướng dẫn tại điều 5 của thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013. Sau đây Kế Toán Hà Nội sẽ liệt kê

Xem thêm

Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Có 15 nguyên tắc kế toán phải thực hiện khi kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và kế toán phải thực hiện đúng: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa,

Xem thêm

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ

Không phải bất cứ chi phí đầu vào nào của hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp cũng đều được khấu mà phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của luật thuế GTGT, và hướng dẫn mới nhất về

Xem thêm

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên phần mềm HTKK bắt đầu từ phiên bản HTKK 3.4… trở đi. 1. Kê khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT:

Xem thêm

Cách kê khai bổ sung – điều chỉnh thuế GTGT

Kê khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế GTGT là công việc khá phức tạp đối với các bạn kế toán Thuế chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được hướng dẫn

Xem thêm

Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế GTGT – TNDN – TNCN

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế được quy định tại khoản 3, Điều 10 thông tư 156/2013/TT-BCTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2014. Theo đó thì thời hạn nộp các loại tờ khai thuế như sau: Tờ Khai Hạn

Xem thêm

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất: 3.8.5 và 4.0.4

CẬP NHẬT VÀ TẢI NGAY: PHẦN MỀM HTKK 3.8.5 + 4.0.4 mới nhất  ————————— KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ————————- ———————–THÔNG BÁO + + + CẬP NHẬT —————-     Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê

Xem thêm