1
Thuế Giá Trị Gia Tăng

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng – Mẫu số: 01/GTGT

Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ là người nộp thuế tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật về thuế GTGT. Sau đây Kế

Xem thêm

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra – Mẫu số: 01-1/GTGT

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra dùng để kê khai hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra với cơ quan thuế. Trong đó chỉ rõ ra số hàng hóa hóa, dịch vụ chịu mức

Xem thêm

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào – Mẫu số: 01-2/GTGT

Bảng kê hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng để kê khai hóa đơn, chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào với cơ quan thuế. Trong đó chỉ rõ ra số hàng hóa hóa,

Xem thêm

Mẫu bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế gtgt 0% – Mẫu số: 01-3/GTGT

Kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn Mẫu bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% – Mẫu số: 01-3/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài

Xem thêm

Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng – Mẫu số: 03/GTGT

Kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng – Mẫu số: 03/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) Mẫu số: 03/GTGT (Ban hành kèm

Xem thêm

Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) dùng để kế toán, doanh nghiệp kê khai các loại hóa đơn chứng từ thuế theo từng tháng, từng quý để gửi lên có quan thuế phụ trách của mình. Trước tiên

Xem thêm

Cách làm tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT theo quý – theo tháng

Tờ khai thuế giá trị gi tăng Mẫu số 01/GTGT là tờ khai thuế dành cho đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:  Sau đây Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn chi tiết cách làm

Xem thêm

Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hướng dẫn cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu theo giá CIF và giá FOB. Công thức tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được xác định như sau: Thuế GTGT hàng nhập khẩu = Giá tính thuế  +  Thuế

Xem thêm

Các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Các đối tượng không chịu thuế GTGT – cập nhập theo điều 4 thông tư 219/2013/TT – BTC ngày 31/12/2013: *      Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các

Xem thêm

Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu

BẢNG DANH MỤC NGÀNH NGHỀ TÍNH THUẾ GTGT THEO TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính) 1) Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ 1% – Hoạt động

Xem thêm