Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Mẫu biểu - Chứng từ

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2015

giảm 50% học phí

Người có thu nhập dưới mức phải nộp thuế TNCN không phải làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc. Nếu thu nhập của bạn trên 9 triệu/tháng thì bạn làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh như sau:

1. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh:

a) Đăng ký lần đầu:
Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh gồm:
Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Mẫu 16/ĐK-TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Một số trường hợp các bạn cần chú ý:
– Nếu người phụ thuộc không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng NNT thì nộp: Mẫu số 21a/XN-TNCN.
– Nếu người phụ thuộc không sống cùng NNT nhưng NNT phải trực tiếp nuôi dưỡng thì nộp:Mẫu số 21b/XN-TNCN.
Cách thực hiện:
– Các bạn yêu cầu nhân viên (NNT) nộp 2 bản cho Doanh nghiệp:
+ DN giữ 1 bản để làm căn cứ.
+ Nộp 1 bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cùng thời điểm nộp tờ khai thuế TNCN của kỳ kê khai đó.

(Nếu là cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì chỉ cần nộp 1 bản)

dang-ky-giam-tru-gia-canh

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2015

b) Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:

– Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc thì các bạn cũng yêu cầu nhân viên (NNT) khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN, trình tự cũng như trên.
Chú ý: Theo điểm IV Công văn Số 187/TCT-TNCN ngày 15/1/2013 của Tổng cục thuế:
– Trường hợp cá nhân trong năm có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc muộn hoặc đến khi quyết toán thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì khi khấu trừ thuế hàng tháng được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng đăng ký giảm trừ; khi quyết toán thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Ví dụ.
– Ông A phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng 1 người con vào tháng 1/2012 nhưng đến tháng 3/2012 ông A mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì từ tháng 3/2012 hàng tháng ông A được tính giảm trừ cho người phụ thuộc khi tạm khấu trừ thuế. Cuối năm khi quyết toán thuế, ông A được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng 1/2012.
– Ông A phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng 1 người con vào tháng 1/2012 nhưng không đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc thì hàng tháng ông A không được tính giảm trừ cho người phụ thuộc khi tạm khấu trừ thuế. Cuối năm khi quyết toán thuế, ông A đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng 1/2012.

2. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh:

a. Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:
– NNT Nộp cho DN. DN phải có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.
b. Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:
– Trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc).
– Nếu quá thời hạn trên mà NNT không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.
Chú ý: Bạn chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh.
– Nếu NNT có thay đổi nơi làm việc thì phải đăng ký lại từ đầu.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi