Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel








Sổ Sách-Báo Cáo

Mẫu sổ Nhật Ký Đặc Biệt

Có rất nhiều bạn hỏi: Sổ nhật ký đặc biệt là gì? hay Sổ nhật ký đặc biệt bao gồm những gì – Mẫu sổ như thế nào? Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được chia sẻ các thông tin về sổ Nhật ký đặc biệt: Sổ Nhật Ký Đặc Biệt là số […]

Xem thêm

Mẫu sổ nhật ký thu tiền và cách ghi

Sổ nhật ký thu tiền Là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền (Ngân hàng A, ngân […]

Xem thêm

Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo quyết định 48 và TT 200 và cách ghi

Sổ nhật ký chi tiền là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ chi tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho chi tiền mặt, chi tiền qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi chi tiền (Ngân hàng […]

Xem thêm

Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo QĐ 48 VÀ TT 200 và cách ghi

Sổ nhật ký mua hàng là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại hàng tồn kho của đơn vị, như: nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa,… Sổ nhật ký mua hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo […]

Xem thêm

Mẫu sổ nhật ký bán hàng theo QĐ 48 và TT 200 và cách ghi

Sổ nhật ký bán hàng là sổ nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng của doanh nghiệp như: bán hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ,…      Sổ nhật ký bán hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng theo hình thức thu tiền sau (bán chịu). Trường […]

Xem thêm

Mẫu sổ cái tài khoản theo hình thức nhật ký chung

Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Mỗi tài khoản được mở một hoặc một số […]

Xem thêm

Tải phần mềm kế toán Misa SME.NET 2012 bản R86 Miễn Phí về tại đây

Mới đây, để hỗ trợ và cập nhập theo mẫu biểu mới nhất tại thông tư 119/2014, MISA đã chính thức cho ra đời sản phẩm MISA SME.NET 2012 bản R86. Vì KẾ TOÁN HÀ NỘI là đối tác để giảng dạy hướng dẫn học phần mềm Misa nên chúng tôi đã có phiên bản này, và để […]

Xem thêm

Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu trên phần mềm kế toán Misa 2017

Việc sao lưu và phục hồi dữ liệu trong phần mềm kế toán Misa 2017 rất tiện lợi cho các bạn khi làm việc ở nhiều nơi, nhiều máy khác nhau và bảo vệ được dữ liệu của mình trong trường hợp máy có hỏng hóc hay lỗi phần mềm. Trong bài viết này Kế […]

Xem thêm

Tải và hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Misa 2017

Để có thể học phần mềm kế toán Misa thì trước tiên các bạn cần phải tải bộ cài đặt phần mềm về máy và tiến hành cài đặt để sử dụng được phần mềm. Trong bài viết này Kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn bộ cài phần mềm kế toán Misa […]

Xem thêm

Quy trình ghi sổ kế toán

Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp.  Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ […]

Xem thêm