Quan hệ đối ứng giữa các tài khoản kế toán

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Quan hệ đối ứng giữa các tài khoản kế toán gồm 4 quan hệ đối ứng sau:

 

1. Tăng một giá trị Tài sản này đồng thời làm giảm về giá trị của Tài sản kia một khoản tương ứng.

 

Ví dụ: Mua hàng hóa A trị giá 22tr đã bao gồm thuế GTGT 10% và đã thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng.

 

Nợ TK 156 : 20tr

Nợ TK 133 : 2tr

Có TK 112 : 22tr

 

2) Tăng giá trị Nguồn vốn này đồng thời làm giảm giá trị Nguồn vốn kia một khoản tương ứng.

 

Ví dụ: Vay Ngắn hạn số tiền = 100tr trả cho Người bán

 

Nợ TK 331       100.000.000

Có TK 311 : 100.000.000

 

3) Tăng giá trị Tài sản này đồng thời làm Tăng giá trị Nguồn vốn kia một khoản tương ứng.

 

Ví dụ: Bán hàng hóa A với doanh thu chưa thuế GTGT 10% là 30tr, khách hàng đã thanh toán chuyển khoản.

 

Nợ TK 112 : 33tr

Có TK 511 : 30tr

Có TK   3331: 3tr

 

4) Giảm giá trị Tài sản này đồng thời làm giảm giá trị Nguồn vốn kia một khoản tương ứng.

 

Ví dụ: Thanh toán Tiền lương cho Nhân viên bằng Tiền Mặt số tiền = 55tr

 

Nợ TK 334 : 55tr

Có TK 111 : 55tr

 

Kết luận:

– TS tăng – TS giảm

– NV tăng – NV giảm

– TS tăng – NV tăng

– TS giảm – NV giảm