Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Mẫu biểu - Chứng từ

Download HTKK 3.3.7 – Phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất

giảm 50% học phí

Đối với mỗi một doanh nghiệp, công việc kê khai thuế là một trong những công việc quan trọng hàng đầu. Kế toán viên phải là người chịu trách nhiệm toàn bộ cho công việc kê khai thuế, thậm chí phải tốn rất nhiều thời gian để làm một báo cáo thuế cẩn thận, chính xác. Nhằm đơn giản hóa công tác kê khai thuế giúp cho kế toán viên tiết kiệm được thời gian, mà vẫn hoàn thành chính xác bản kê khai, Phần mềm HTKK 3.3.7 miễn phí cho doanh nghiệp trong việc kê khai thuế có mã vạch đính kèm khi in do Tổng Cục Thuế phát hành thực sự là một phần mềm rất hữu ích.

tải phần mềm htkk
– Nâng cấp các chức năng lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC trên ứng dụng HTKK 3.3.7 bao gồm các mẫu biểu:

  • Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
  • Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

DOWNLOAD NOW

Xem thêm: cách sửa lỗi font chữ trong phần mềm HTKK

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi