Trang chủ » Định khoản hạch toán » Nguyên tắc định khoản kế toán

Nguyên tắc định khoản kế toán

Nguyên tắc định khoản kế toán gồm các quy tắc sau:

 

– Để định khoản kế toán được các bạn phải xác định được Đối tượng kế toán được thực hiện trong nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Bên Nợ ghi trước/ Bên Có ghi sau.

– Ghi hết bên nợ rồi sang bên có.

– Nghiệp vụ biến động tăng ghi 1 bên và Nghiệp vụ biến động giảm ghi 1 bên.

– Dòng ghi Nợ phải so le với Dòng ghi Có.

– Tổng giá trị bằng tiền ghi Bên Nợ = Tổng giá trị bằng tiền ghi Bên Có.

 

Lưu ý:

– Một tài khoản kế toán có thể có Số dư có thể có ở cả Bên Nợ và Bên Có.

– Tài khoản kế toán có Biến động tăng bên nào thì sẽ có số dư bên đó

 

VD: Xuất tiền mặt trả tiền cho công nhân viên 30tr.

Nợ TK 334 : 30tr

Có TK 111 : 30tr

 

Định khoản phức tạp hơn:

VD: Mua hàng hóa A trị giá 33tr đã bao gồm thuế GTGT 10%, và đã thanh toán qua ngân hàng đủ.

Nợ TK 156 :     30tr

Nợ 1331 :     3tr

Có TK: 112 :    33tr

CLOSE
CLOSE