Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Mức Phạt Vi Phạm Luật Thuế

Tình tiết giảm nhẹ là gì? Thế nào là tình tiết giảm nhẹ

Trong các mức phạt vi phạm hành chính về thuế, nếu hành vi vi phạm có tình tiết nhẹ luôn được hưởng mức phạt ít hơn hoặc có thể không bị phạt.  Vậy tình tiết giảm nhẹ là gì? Như thế nào được coi là tình tiết giảm nhẹ? Theo điều 9 của Luật xử lý vi phạm hành […]

Xem thêm

Tình tiết tăng nặng là gì? Những hành vi nào sẽ bị tăng nặng mức phạt

Bắt  đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 khi Luật xử lý vi phạm hành chính của quốc hội số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 có hiệu lực thì Những tình tiết sau đây là tình tiết tăng nặng: 1) Vi phạm hành chính có tổ chức; 2) Vi phạm hành chính nhiều lần; […]

Xem thêm

Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn

Tại Điều 12 của thông tư 166/2013/TT-BTC thì các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, bao gồm: a) Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, tăng số thuế được miễn, […]

Xem thêm

Mức phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế

Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định. – Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ […]

Xem thêm

Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

Tại Điều 8 của thông thư 166/2013/TT-BTC có ghi các mức xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế như sau: – Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình […]

Xem thêm

Trốn thuế là gì? Các hành vi trốn thuế của doanh nghiệp

Trốn thuế là việc thực hiện các phương thức mà pháp luật không cho phép để giảm số thuế phải nộp ví dụ như bán hàng nhưng không xuất hoá đơn để giảm doanh thu hay tạo ra thông tin không có thật như mua hoá đơn để tăng chi phí được khấu trừ thuế, […]

Xem thêm

Mức phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế

Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế doanh nghiệp sẽ bị phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế.  Doanh nghiệp có hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo CÁC HÀNH VI TRỐN THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP sẽ bị xử phạt theo số lần […]

Xem thêm

Mức phạt chậm nộp các loại tờ khai báo cáo thuế

Mức phạt chậm nộp báo cáo thuế- tờ khai thuế của các loại thuế như tờ khai thuế môn bài, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng được quy định chi tiết tại Điều 9 của thông tư 166/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 để xử […]

Xem thêm

Mức phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNDN và cách tính tiền phạt 2018

Bắt đầu từ ngày 1/7/2016 việc xử phạt vi phạm nộp chậm tiền thuế sẽ được thực hiện theo quy định tại Tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 quy định: “Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông […]

Xem thêm