Mẫu và cách lập phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo TT 133

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ dùng để theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.

1. Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo TT 133

Đơn vị: …Kế toán Hà Nội…
Bộ phận: ………………
Mẫu số 04 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày… tháng…năm….
Số: ……………

Bộ phận: ……………………………………………………………………………….

Số TT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư Mã số Đơn vị tính Số lượng Lý do: còn sử dụng hay trả lại
A B c D 1 E
   
 
 
 
 
 
       

 

  Phụ trách bộ phận sử dụng
(Ký, họ tên)

2. Cách lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Góc bên trái của Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.
Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở đơn vị sử dụng được phân thành hai loại:
– Nếu vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho (Mẫu số 02 – VT) và nộp lại kho.
– Nếu vật tư còn sử dụng tiếp thì bộ phận sử dụng lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản.
Phụ trách bộ phận sử dụng ký tên:
– 1 bản giao cho phòng vật tư (nếu có);
– 1 bản giao cho phòng kế toán.

 

3. Phiếu báo v​ật tư còn lại cuối kỳ file Excel

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

 
Các bạn muốn lấy mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ: Mẫu số 04 – VT trên để tham khảo thì có thể
để lại mail ở cuối bài viết hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: TaiLieuKeToanThienUng@gmail.com. Kế
Toán Hà Nội sẽ gửi cho các bạn tham khảo phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ dạng file word và Excel.

Xem thêm: Mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 133


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *