Mẫu và cách lập bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo TT 133

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, KPCĐ mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương.

Sau đây Công ty kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn mẫu và cách lập bảng kê này.

1. Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo TT 133

 
Đơn vị: …Công ty kế toán Hà Nội…
Bộ phận: ………………

 
Mẫu số 10 – LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng…. năm…
 
Đơn vị tính:………..
STT Số tháng trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,K PCĐ Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động Kinh phí công đoàn
Tổng số Trong đó: Tổng số Trong đó: Số phải nộp công đoàn cấp trên Số được để lại chi tại đơn vị
Trích vào chi phí Trừ vào lương Trích vào chi phí Trừ vào lương
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                     
                     
                     
  Cộng                  

 

Người lập bảng
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày… tháng… năm…..
Giám đốc
(Ký, họ tên)

2. Cách lập Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo TT 133

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận trích nộp các khoản theo lương.
– Cột A: Ghi số thứ tự.
– Cột B: Ghi số tháng trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ áp dụng trong trường hợp kê khai theo quý.
– Cột 1: Ghi tổng quỹ lương dùng làm cơ sở để trích lập BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ.
– Cột 2, 3, 4: Ghi tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ phải nộp và trong đó chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.
– Cột 5, 6, 7: Ghi tổng số tiền kinh phí công đoàn phải nộp và chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.
– Cột 8: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị phải nộp cấp trên.
– Cột 9. Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị được để lại chi tại đơn vị.
Bảng kê được lập thành 2 bản. Bảng kê trích nộp theo lương sau khi lập xong phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của người lập, kế toán trưởng, giám đốc.

3. Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương trên Excel mới nhất

Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Các bạn muốn lấy mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương: Mẫu số 10 -­ LĐTL trên để tham khảo thì có thể để lại mail ở cuối bài viết hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: TaiLieuKeToanThienUng@gmail.com. Kế Toán Hà Nội sẽ gửi cho các bạn tham khảo Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dạng file word và Excel.

Xem thêm: Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *