Mẫu tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Mẫu tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Mã chương:…………

Đơn vị:………………

Mẫu số B02-H

(Ban hành theo Quyết định số 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 và sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính)

 TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ
VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG

Quý……năm 200…

PHẦN I – TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

STT

Nguồn kinh phí

 

 

Chỉ tiêu

Mã số

TỔNG SỐ

CHIA RA

NGÂN SÁCH

NGUỒN KHÁC

Cấp

Viện trợ

Trong kỳ

Luỹ kế

Trong kỳ

Luỹ kế

Trong kỳ

Luỹ kế

Trong kỳ

Luỹ kế

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

I

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN (HCSN)         

1

KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua01        

– Từ năm trước chuyển sang02        

2

Kinh phí kỳ này         

a) Được phân phối kỳ này03        

b) Thực nhận kỳ này04        

3

Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (01 + 04)05        

4

Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này06        

5

Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác)07        

6

Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [05 – (06 + 07)]08        

II

KINH PHÍ NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG         

1

KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua09        

– Từ năm trước chuyển sang10        

2

Kinh phí kỳ này         

a) Được phân phối kỳ này11        

b) Thực nhận kỳ này12        

3

Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (09 + 12)13        

4

Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này14        

5

Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác)15        

6

Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [13 – (14 +15)]16        

III

KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN         

1

KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua17        

– Từ năm trước chuyển sang18        

2

Kinh phí kỳ này         

a) Được phân phối kỳ này19        

b) Thực nhận kỳ này20        

3

Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (17 + 20)21        

4

Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này22        

5

Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác)23        

6

Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [21 – (22 +24)]24        

IV

KINH PHÍ THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ         

1

KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua25        

– Từ năm trước chuyển sang26        

2

Kinh phí kỳ này         

a) Được phân phối kỳ này27        

b) Thực nhận kỳ này28        

3

Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (25 + 28)29        

4

Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này30        

5

Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác)31        

6

Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [29 – (30 +31)]32        

V

KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐỘT XUẤT         

1

KP chưa quyết toán kỳ trước chuyển qua33        

– Từ năm trước chuyển sang34        

2

Kinh phí kỳ này         

a) Được phân phối kỳ này35        

b) Thực nhận kỳ này36        

3

Tổng kinh phí được sử dụng kỳ này (33 + 36)37        

4

Số đã chi đề nghị quyết toán kỳ này38        

5

Kinh phí giảm kỳ này (Nộp trả, giảm khác)39        

6

Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau [37 – (38 + 39)]40        

VI

NGUỒN VỐN KINH DOANH         

1

Số đầu kỳ41        

2

Tăng trong kỳ42        

3

Giảm trong kỳ43        

4

Số còn lại cuối kỳ (44 = 41 + 42 – 43)44        

VII

VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN         

1

Vốn kỳ trước còn lại chuyển sang kỳ này45        

2

Vốn thực nhận kỳ này46        

3

Tổng số vốn được sử dụng kỳ này (45 +46)47        

4

Số vốn XDCB đã sử dụng kỳ này48        

– Đã hoàn thành trong kỳ49        

5

Vốn XDCB giảm kỳ này ( Nộp trả, giảm khác)50        

6

Vốn chưa sử dụng chuyển kỳ sau (47 – 48 – 50)51        

 


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác