Mẫu thẻ quầy hàng theo quyết định 48 và TT 200 – Mẫu số: 02 – BH

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Thẻ quầy hàng là chứng từ theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa trong quá trình nhập và bán tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm bắt tình hình nhập, xuất, tồn quầy. Là căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hóa và lập bảng kê bán hàng từng ngày (kỳ)…

Kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn 2 mẫu thẻ quầy hàng theo quyết định 48 và TT 200 Mẫu số: 02 – BH

1. Mẫu thẻ quầy hàng theo quyết định 48

Đơn vi:  Công ty kế toán Hà Nội
Địa ch:……….
                      Mu s: 02 – BH
      (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
          Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

TH QUY HÀNG

Ngày lập thẻ: ………………………………………..Tờ số: ………………………………………………..

-Tên hàng: ……………………………………………Quy cách: ………………………………………….
– Đơn vị tính: ………………………………………..Đơn giá: ……………………………………………..

Ngày tháng Tên người bán hàng Tồn đầu ngày (ca) Nhập từ kho trong ngày (ca) Nhập khác trong ngày (ca) Cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca) Xuất bán Xuất khác Tồn cuối ngày (ca)
Lượng Tiền lượng Tiền
A B 1 2 3 4= 1+2+3 5 6 7 8 9
                     
  Cộng                  

 

Người lp
(Ký, h tên)

2. Mẫu thẻ quầy hàng theo thông tư 200

Đơn vi:  Công ty kế toán Hà Nội
Địa ch:……….
                      Mu s: 02 – BH

 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
          Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

TH QUY HÀNG

Ngày lập thẻ: ………………………………………..Tờ số: ………………………………………………..

-Tên hàng: ……………………………………………Quy cách: ………………………………………….
– Đơn vị tính: ………………………………………..Đơn giá: ……………………………………………..

Ngày tháng Tên người bán hàng Tồn đầu ngày (ca) Nhập từ kho trong ngày (ca) Nhập khác trong ngày (ca) Cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca) Xuất bán Xuất khác Tồn cuối ngày (ca)
Lượng Tiền lượng Tiền
A B 1 2 3 4= 1+2+3 5 6 7 8 9
                     
  Cộng                  

 

Người lp
(Ký, h tên)

Các bạn xem thêm: Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *