Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Kế Toán Bán Hàng

Mẫu thẻ quầy hàng theo quyết định 48 và TT 200 – Mẫu số: 02 – BH

giảm 50% học phí

Thẻ quầy hàng là chứng từ theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa trong quá trình nhập và bán tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm bắt tình hình nhập, xuất, tồn quầy. Là căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hóa và lập bảng kê bán hàng từng ngày (kỳ)…

Kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn 2 mẫu thẻ quầy hàng theo quyết định 48 và TT 200 Mẫu số: 02 – BH

1. Mẫu thẻ quầy hàng theo quyết định 48

Đơn vi:  Công ty kế toán Hà Nội
Địa ch:……….
                      Mu s: 02 – BH
      (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
          Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

TH QUY HÀNG

Ngày lập thẻ: ………………………………………..Tờ số: ………………………………………………..

-Tên hàng: ……………………………………………Quy cách: ………………………………………….
– Đơn vị tính: ………………………………………..Đơn giá: ……………………………………………..

Ngày tháng Tên người bán hàng Tồn đầu ngày (ca) Nhập từ kho trong ngày (ca) Nhập khác trong ngày (ca) Cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca) Xuất bán Xuất khác Tồn cuối ngày (ca)
Lượng Tiền lượng Tiền
A B 1 2 3 4= 1+2+3 5 6 7 8 9
                     
  Cộng                  

 

Người lp
(Ký, h tên)

2. Mẫu thẻ quầy hàng theo thông tư 200

Đơn vi:  Công ty kế toán Hà Nội
Địa ch:……….
                      Mu s: 02 – BH

 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
          Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

TH QUY HÀNG

Ngày lập thẻ: ………………………………………..Tờ số: ………………………………………………..

-Tên hàng: ……………………………………………Quy cách: ………………………………………….
– Đơn vị tính: ………………………………………..Đơn giá: ……………………………………………..

Ngày tháng Tên người bán hàng Tồn đầu ngày (ca) Nhập từ kho trong ngày (ca) Nhập khác trong ngày (ca) Cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca) Xuất bán Xuất khác Tồn cuối ngày (ca)
Lượng Tiền lượng Tiền
A B 1 2 3 4= 1+2+3 5 6 7 8 9
                     
  Cộng                  

 

Người lp
(Ký, h tên)

Các bạn xem thêm: Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

KẾ TOÁN Hà Nội xin chúc các bạn làm tốt
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi