Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Tự học kế toán trên Excel

Mẫu Sổ Sách Kế Toán Trên Excel

giảm 50% học phí

Danh mục các loại mẫu sổ sách kế toán trên Excel:

NHẬT KÝ:
Nhật ký chung
Bảng phân bổ TK 142
Bảng phân bổ TK 242
Bảng Khấu hao TSCĐ 214
Sổ quỹ
Sổ tiền gửi Ngân hàng
Sổ tổng hợp công nợ Phải thu TK 131
Sổ tổng hợp công nợ Phải trả TK 331
Bảng cân đối số phát sinh Tài khoản tháng
KHO:
Danh mục hàng hóa
Bảng kê Phiếu nhập kho
Bảng kê Phiếu xuất kho
Bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn
Danh mục ngày tháng
Bảng phân bổ chi phí mua hàng
BÁO CÁO TÀI CHÍNH – THUẾ:
Bảng cân đối số phát sinh TK năm
Bảng cân đối kế toán (Mẫu B-01/DNN)
Báo cáo Kết quả kinh doanh (Mẫu B-02/DNN)
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B-03/DNN)
Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu B-09/DNN)
Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu 03/TNDN)
Phụ lục 03-1A/TNDN (BCKQKD)
Phụ lục 03-2A/TNDN (Chuyển lỗ)

Tải Mẫu sổ sách về tại đây:

( có 2 quyết định đều đã có số liệu để kế toán dễ tham khảo )

Mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 15 trên Excel 
Mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 48 trên Excel
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi