Mẫu sổ Nhật Ký Chung theo quyết định 48 và TT 200 trên Excel

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo trình tự thời gian, Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung dùng làm căn cứ để ghi sổ cái

1. Mẫu sổ Nhật ký chung trên Excel: 

mẫu sổ nhật ký chng trên Excel


Tải Mẫu sổ Nhật Ký Chung trên Excel về tại đây:     

mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định 48

( Trong file này có 2 sheet một sheet là mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định 48 và một sheet là mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định 15 – TT 200 cũng tương tự)

Cách ghi sổ xem tại đây: Hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký chung trên Excel

2. Mẫu sổ nhật ký chung theo quyết định 48 cuả Bộ Tài Chính:

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….
Mẫu số: S03a – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm: ….
Đơn vị tính: ……………..
Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Đã ghi Sổ Cái STT dòng Số hiệu TK đối ứng Số phát sinh
Số hiệu Ngày, tháng Nợ
A B C D E G H 1 2
      Số trang trước chuyển sang          
           
Cộng chuyển sang trang sau x x x    
– Sổ này có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….
– Ngày mở sổ: …….
Ngày ….tháng ….năm …..
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

3. Mẫu sổ Nhât ký chung theo thông tư 200 của Bộ Tài Chính:

Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….
  Mẫu số: S03a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm: ….
Đơn vị tính: ……………..

Ngày,
tháng
ghi sổ

Chứng từ
 

Diễn giải

Đã ghi
Sổ Cái

STT
dòng

Số hiệu
TK
đối ứng

Số phát sinh
Số
hiệu
Ngày,
tháng
Nợ
A B C D E G H 1 2
      Số trang trước chuyển sang          
           
Cộng chuyển sang trang sau x x x    

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….
– Ngày mở sổ: …….

    Ngày ….tháng ….năm …..
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *