Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo TT 133

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động, làm cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động.

Sau đây Kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn mẫu phiếu cũng như cách lập phiếu.

1. Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Đơn vị: …………………
Bộ phận: ………………
Mẫu số 05- LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Ngày… tháng… năm…

Tên đơn vị (hoặc cá nhân): …………………………………………………………………….
Theo Hợp đồng số: ……………ngày…… tháng…… năm…………………………………..

STT Tên sản phẩm (công việc) Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
A B B 1 2 3 D
   
 
 
 
 
         
  Cộng          

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………….
 
 

    Ngày … tháng … năm …
Người giao việc
(Ký, họ tên)
Người nhận việc
(Ký, họ tên)
Người kiểm tra chất lượng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

2. Cách lập phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

– Phía trên góc trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận quản lý công việc phải thanh toán cho người lao động.
– Ghi rõ số, ngày, tháng, năm lập phiếu.
– Ghi rõ tên đơn vị (hoặc cá nhân) thực hiện số sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.
– Ghi rõ số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng (nếu có).
– Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên, đơn vị tính của sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.
– Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá, thành tiền của mỗi loại sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.

Phiếu này do người giao việc lập thành 2 liên: liên 1 lưu và liên 2 chuyển đến kế toán tiền lương để làm thủ tục thanh toán cho người lao động. Trước khi chuyển đến kế toán phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng và người duyệt.

3. Phiếu xác nhận công việc hoàn thành do Kế toán Hà Nội lập

Phiếu xác nhận sản phẩn hoặc công việc hoàn thành


Các bạn muốn lấy Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành: Mẫu số 05 – LĐTL  trên để tham khảo thì có thể để lại mail ở cuối bài viết hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: TaiLieuKeToanThienUng@gmail.com. Kế Toán Hà Nội sẽ gửi cho các bạn tham khảo Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành dạng file word và Excel.
 

Bạn tham khảo thêm: Mẫu bảng thanh toán tính tiền lương mới nhất năm 2017


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *