Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo QĐ 48 và TT 200

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động. Làm cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động.

1. Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo quyết định 48 (Mẫu số: 05 – LĐTL)

Đơn vi:  Công ty kế toán Hà Nội
Bộ phận:……….
                                Mẫu số: 05 – LĐTL
                (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
                     Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC

CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Ngày….tháng…..năm……

Tên đơn vị ( hoặc cá nhân):……………………………………………………………………………….
Theo Hợp đồng số:………………ngày……tháng……năm…….

STT Tên sản phẩm
(công việc)
Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
A B C 1 2 3 D
             
  Cộng          

Tổng số tiền ( viết bằng chữ):…………………………………………………………………………….

Người giao việc
(Ký, họ tên)
 
Người nhận việc
(Ký, họ tên)
 

Người kiểm tra chất lượng
(Ký, họ tên)
 
Người duyệt
(Ký, họ tên)

 

2. Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo thông tư 200 (Mẫu số: 05 – LĐTL)

Đơn vi:  Công ty kế toán Hà Nội
Bộ phận:……….
                              Mẫu số: 05 – LĐTL
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

             Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC
CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
Ngày….tháng…..năm……

Tên đơn vị ( hoặc cá nhân):……………………………………………………………………………….
Theo Hợp đồng số:………………ngày……tháng……năm…….

STT Tên sản phẩm
(công việc)
Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
A B C 1 2 3 D
             
  Cộng          

Tổng số tiền ( viết bằng chữ):…………………………………………………………………………….

Người giao việc 
(Ký, họ tên)

 
Người nhận việc
(Ký, họ tên)

 

Người kiểm tra chất lượng 
(Ký, họ tên)

 
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Các bạn xem thêm: Mẫu giấy đi đường

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *