Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Mẫu biểu - Chứng từ

Mẫu Phiếu thu theo QĐ 48 và 15

giảm 50% học phí

Mẫu phiếu thu là một trong những mẫu phiếu được sử dụng thường xuyên nhất trong công việc thường ngày của một nhân viên kế toán, đặc biệt trong công tác mua bán kinh doanh của doanh nghiệp.

Phiếu thu là chứng từ thu tiền mặt khi phát sinh một nghiệp vụ kinh tế liên quan đến tiền mặt. Phiếu thu cũng là một dạng hóa đơn thể hiện một quá trình giao dịch đã hoàn thành đối với khoản tiền đó. Cũng có thể hiểu phiếu thu như là một chứng từ hợp pháp được dùng để ký nhận là có thanh toán cho bên nhà cung cấp. Vì vậy phiếu thu chỉ là thể hiện quá trình giao dịch tiền mặt, sau đó phải có hoá đơn tài chính kèm theo. Phiếu thu chỉ là 1 hình thức giúp cho cả 2 bên hiểu là mình đã thanh toán và bên khách hàng đã trả tiền.

 

1. Mẫu Phiếu thu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

 

Đơn vi:………..Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU THU

Ngày …tháng …năm …

Quyển số: ………..Số: …………………….

Nợ: …………………….

Có: …………………….

Họ và tên người nôp tiền: …………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………

Lý do nộp: …………………………………………………………

Số tiền: …………………………(Viết bằng chữ): …………………………..

………………………………………………………………………………

Kèm theo: ……………………….Chứng từ gốc.

Ngày …tháng …năm …

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): …………………………………………..

+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………………

Tải về : Mẫu Phiếu thu theo quyết định 48

Mẫu phiếu thu theo QĐ 15

 

Đơn vị:……………………………                                                                    Mẫu số 01 – TT

Địa chỉ:…………………………..                                                (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC

.                               ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU THU

Ngày        .tháng        năm 2006

                                                                                                                       Quyển số:…………

                                                                                                                        Số:……………

                                                                                                                        Nợ:……………..

                                                                                                                        Có:………………

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Lý do nộp:…………………………………………………………………………………..

Số tiền:………………….. (Viết bằng chữ):………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Kèm theo:…………………………………………………………………… Chứng từ gốc:

 

Ngày………. tháng …………. năm 20     

 

Giám đốc                Kế toán trưởng          Người nộp tiền        Người lập phiếu        Thủ quỹ                   (Ký, họ tên, đóng dấu)      (Ký, họ tên)                (Ký, họ tên)                  (Ký, họ tên)               (Ký, họ tên)

 

 

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):………………………………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………………………………………………..

Tải về : Mẫu Phiếu thu theo quyết định 15

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi