Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Kế Toán Kho

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ – Mẫu số: 04-VT

giảm 50% học phí

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ là văn bản được lập để theo dõi số lượng hàng hóa vật tư cuối kỳ.

Sau đây công ty kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ – Mẫu số: 04-VT

Đơn vi: Công ty kế toán Hà Nội
B phn:……….
                        Mu s: 04 – VT
      (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
           Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIU BÁO VT TƯ CÒN LI CUI K

Ngày …tháng …năm …
Số:……………………….

Bộ phận sử dụng: …………………………………………………………………………………………….

Số TT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư Mã số Đơn vị tính Số lượng Lý do:
(còn sử dung hay trả lại)
A B C D 1 E
           

 

          Ph trách b phn s dng
                    (Ký, h tên)

Các bạn có thể xem thêm: Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

KẾ TOÁN Hà Nội xin chúc các bạn làm tốt.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi