Mẫu giấy ủy quyền viết hóa đơn GTGT

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Mẫu giấy ủy quyền viết hóa đơn GTGT do công ty Kế Toán Hà Nội cung cấp được sử dụng trong trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

CÔNG TY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hà Nội
Số:    02 /2016/UQ-THIENUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”
Hà Nội, ngày   02   tháng  01   năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

–  Căn cứ  vào Bộ luật dân sự 2005;
–  Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
–  Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Hà Nội 
–  Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty
– Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.
 
NGƯỜI ỦY QUYỀN (Bên A):
Ông: Hoàng Trung Thật
Chức Vụ: Giám đốc công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Hà Nội
Số CMT: 168229222  Ngày cấp: 21/04/2011 Nơi cấp: C.A Hà Nam
 
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):
Ông: Lã Văn Nam
Chức Vụ: Phó giám đốc công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Hà Nội
Số CMT: 164267437  Ngày cấp: 26/04/2019 Nơi cấp: C.A Ninh Bình
 

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1 Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:
– Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT  thay cho bên A khi xuất bán hàng.
– Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền đúng quy định của pháp luật và của Công ty TNHH TM DV Hà Nội
Điều 2: Thời hạn ủy quyền
Giấy ủy quyền có hiệu lực từ ngày 02/01/2016 đến hết ngày 31/03/2016

 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên)

nhận uye quyền

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký, đóng dấu)

ủy quyền viết hóa đơn

 

 

 
Mẫu hóa đơn được ký khi ủy quyền

mẫu hóa đơn được ký theo ủy quyền

 
 
 

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *