Mẫu giấy đi đường theo quyết định 48 – Mẫu số 04- LĐTL

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Giấy đi đường là căn cứ để cán bộ và người lao động làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe sau khi về đơn vị.

1. Mẫu giấy đi đường: Mẫu số 04- LĐTL

Đơn vị:  Công ty kế toán Hà Nội                                                     Mu s 04- LĐTL
B phn…….                                                                          (Ban hành theo QĐ Số :48/2006/QĐ-BTC                                                                                                        ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

GIY ĐI ĐƯỜNG

Số……………………

Cấp cho:…………………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………….
Được cử đi công tác tại:…………………………………………………………………………………………..
Theo công lệnh ( hoặc giấy giới thiệu) số…. ngày…. tháng…. năm….
Từ ngày…..tháng…..năm…….đến ngày….. tháng…. năm…….
                                                                                                             Ngày….tháng…..năm…..

                      Người duyt
           (Ký, họ tên, đóng dấu)
 

Tin ng trước
Lương…………………………………….đ
Công tác phí……………………………đ
Cộng………………………………………đ

Nơi đi…
Nơi đến…
Ngày Phương tiện sử dụng Độ dài chặng đường Số ngày công tác Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan
(Kýtên, đóng dấu)
1 2 3 4 5 6 7
Nơi đi…
Nơi đến…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nơi đi…
Nơi đến…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Vé người……………………………………….vé x…………………đ = ………………………đ
– Vé cước ………………………………………..vé x…………………đ = ………………………đ
– Phụ phí lấy vé bằng điện thoại………….vé x…………………đ = ……………………..đ
– Phòng nghỉ……………………………………..vé x………………….đ = ……………………..đ
1- Phụ cấp đi đường: Cộng……………………………………………………………………………………đ
2- Phụ cấp lưu trú: …………………………………………………………………………………………….đ
Tổng cộng ngày công tác:……………………………………………………………………………………đ

Ngày….tháng….năm….

Duyệt
Số tiền được thanh toán là………………………
 

Người đi công tác
(Ký, họ tên)
 
Ph trách b phn
(Ký, họ tên)
 
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

2. Cách viết mẫu giấy đi đường

Sau khi có lệnh cử cán bộ, người lao động đi công tác, bộ phận hành chính làm thủ tục cấp giấy đi đường. Người đi công tác có nhu cầu ứng tiền tàu xe, công tác phí… mang giấy đi đường đến Ban (Phòng, Tổ) Tài chính, Kế toán làm thủ tục ứng tiền.
  Cột 1: Ghi nơi đi, nơi đến công tác.
  Cột 2: Ghi ngày đi và ngày đến.
Khi đến nơi công tác, cơ quan đến công tác phải xác nhận ngày, giờ đến và đi  (đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có trách nhiệm ở cơ quan đến công tác).
  Cột 3: Phương tiện sử dụng: Cần ghi rõ đi ô tô cơ quan,  ô tô khách, tàu hoả, máy bay …
  Cột 5: Ghi thời gian công tác.
  Cột 6: Ghi lý do lưu trú.
  Cột 7: Lấy chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của nơi cán bộ, người lao động đến công tác.
Khi đi công tác về người đi công tác xuất trình giấy đi đường để phụ trách bộ phận xác nhận ngày về và thời gian được hưởng lưu trú. Sau đó đính kèm các chứng từ trong đợt công tác (như vé tàu xe, vé phà, hoá đơn thanh toán tiền phòng nghỉ…) vào giấy đi đường và nộp cho Ban (Phòng, Tổ) Tài chính, Kế toán để làm thủ tục thanh toán công tác phí, thanh toán tạm ứng. Sau đó chuyển cho kế toán trưởng (phụ trách kế toán) duyệt chi thanh toán.
Giấy đi đường và các chứng từ liên quan được lưu ở Ban Tài chính, Kế toán.

Xem thêm: Mẫu bảng chấm công

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *