Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133 – Cách lập cụ thể

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

1. Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 133

Đơn vị: …………………
Địa chỉ: ………………
Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…. tháng….. năm….
 

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên người đề nghị thanh toán:………………………………………………………………………..
Bộ phận (Hoặc địa chỉ):…………………………………………………………………………………………
Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………………………….
Số tiền: ………………….. (Viết bằng chữ):…………………………………………………………………
(Kèm theo…………….. chứng từ gốc).
 

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

 
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 
Người duyệt
(Ký, họ tên)

 

2. Cách viết giấy đề​ nghị thanh toán

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).
– Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng số và bằng chữ).
– Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.
– Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được ủy quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

3. Mẫu giấy đề nghị than​h toán mới nhất

Giấy đề nghị thanh toán


 
Các bạn muốn lấy mẫu giấy đề nghị thanh toán – Mẫu số 05 -­ TT trên để tham khảo thì có thể để
lại mail ở cuối bài viết hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: TaiLieuKeToanThienUng@gmail.com. Kế Toán
Hà Nội sẽ gửi cho các bạn tham khảo Mẫu giấy đề nghị thanh toán dạng file word và Excel.

Bạn có thể xem thêm: Mẫu phiếu chi – Cách lập phiếu chi theo thông tư 133


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *