Mẫu giấy đề nghị tạm ứng – Cách viết

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng.

Sau đây Kế Toán Hà Nội xin được cung cấp mẫu giấy đề nghị tạm ứng ( Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài Chính) có hướng dẫn cụ thể cách ghi.

 
Đơn vị: Công ty kế toán Hà Nội
Bộ phận:………………………………….
Mã đơn vị ………………………………….
 
                                             Mẫu số C 32 – HD
                 ( Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC 
ngày
                       30/3/2006 và thông tư số 185/2010/TT-BTC                                      ngày 15/11/2010 của Bộ Tài Chính)

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

    Ngày…… tháng…… năm 
                                                                                                                               Số:……………

 

                    Kính gửi:……………………………………………………
 
Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………..
Bộ phận ( hoặc địa chỉ ):………………………………………………………………………………..
Đề nghị cho tạm ứng số tiền:…………………….(Viết bằng chữ)……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Lý do tạm ứng:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
Thời hạn thanh toán:……………………………………………………………………………………..
 

Thủ trưởng đơn vị
 
Kế toán trưởng
 
Phụ trách bộ phận
 

 
Người đề nghị tạm ứng

 
 

 

* Cách ghi giấy đề nghị tạm ứng:

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Giấy đề nghị tạm ứng do người xin tạm ứng viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc Quỹ (Người xét duyệt tạm ứng).     
– Người xin tạm ứng phải ghi rõ họ tên, đơn vị, bộ phận và số tiền xin tạm ứng (Viết bằng số và bằng chữ).
– Lý do tạm ứng ghi rõ mục đích sử dụng tiền tạm ứng như: Tiền công tác phí, mua văn phòng phẩm, tiếp khách…
– Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng hoàn lại số tiền đã tạm ứng.
Giấy đề nghị tạm ứng được chuyển cho kế toán trưởng xem xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.
Các bạn có thể tham khảo thêm: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng
 
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn kế toán làm tốt


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *