Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Kế Toán Tiền Lương

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH – Mẫu số: C65-HD

giảm 50% học phí

Giấy chứng nhận nghỉ ốm được hưởng BHXH (mẫu C65-HD) do cơ quan BHXH cấp cho các bệnh viện. Sau đó các y, bác sĩ của những cơ sở này sẽ xác nhận bệnh và thời gian nghỉ cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế và người bệnh sẽ được cơ quan BHXH thanh toán lại 75% mức lương cơ bản/ngày.

Kế toán Hà Nội xin gửi các bạn mẫu giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH (Mẫu số: C65-HD)


TÊN CƠ SỞ Y TẾ                                                                    Mẫu số: C65-HD
                                                                                   (Ban hành theo QĐ số: 51/2007/QĐ-BTC
                                                                                         ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng BTC)

 
 
  Số KB/BA

 
 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN

NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH

                                                                   Quyển số:

Số:

 
Họ và tên…………………………………………ngày tháng năm sinh…………………………..
Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………
Lý do nghỉ việc:…………………………………………………………………………………………
Số ngày cho nghỉ:………………………………………………………………………………………
(Từ ngày ………………………đến hết ngày………………………………………………………..
 
           

XÁC NHẬN CỦA PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ
Số ngày thực nghỉ…………ngày
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Ngày…………tháng……………năm……….
Ý BÁC SĨ KCB
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Các bạn có thể xem thêm: Mẫu danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản

KẾ TOÁN Hà Nội xin chúc các bạn làm tốt.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi