Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Mẫu biểu - Chứng từ

Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ dùng cho cá nhân

giảm 50% học phí

Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ dùng cho cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

———————————

                                                                                            ………., ngày …….. tháng ….. năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN LẺ

Kính gửi: Chi cục thuế quận Thanh Xuân

I. Cá nhân đề nghị cấp lẻ hóa đơn:

1/ Tên cá nhân: ………………………………………………….

2/ Địa chỉ:…………………………………………………………

3/ Mã số thuế (nếu có):…………………………………………………………..

4/ Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn): ……………………………..

5/ Số CMND người đi nhận hóa đơn:……………

Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: …………………………………

II. Doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

Tên dịch vụ: ………………………………………………………………….
Đơn vị sử dụng dịch vụ: Công ty ………………………………………..
Địa chỉ đơn vị sử dụng dịch vụ: …………………………………………
Mã số thuế người mua hàng hoá, dịch vụ: ……………………………
Ngày hợp đồng, dịch vụ: ………………………………………………..
Doanh thu phát sinh: …………………………………………………….

Là tổ chức (cá nhân) không có đăng ký kinh doanh, không kinh doanh thường xuyên, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Chúng tôi xin cam kết:

– Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hoá đơn.

– Quản lý hoá đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm

chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
KÝ DUYỆT

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi