Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Kế Toán Tiền Lương

Mẫu danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản: Mẫu số: C66a- HD

giảm 50% học phí

Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản dùng để kê khai tên người lao động muốn đề nghị được hưởng chế độ ốm đau, thai sản với những mức độ bệnh khác nhau, những công việc khám thai sản khác nhau.
Sau đây Kế toán Hà Nội xin được cung cấp 2 mẫu Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản đang được dùng phổ biến hiện nay là Mẫu số: C66a- HD và  Mẫu số: C67a- HD

1. Mẫu danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau (Mẫu số: C66a- HD)


Tên cơ quan (đơn vị) Công ty kế toán Hà Nội                                        Mẫu số: C66a- HD
Mã đơn vị:……………………………                                       (Ban hành theo QĐ số: 51/2007/QĐ-BTC
                                                                                                           ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng BTC)

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG  ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

Tháng…..quý…..năm…….
Số hiệu tài khoản:………….……………….mở tại:………….……………..………
Tổng số lao động……..……………………Trong đó nữ:………………..…………
Tổng quỹ lương trong quý……………………….……………..……………………
Số:……….

 

STT Họ và tên Số sổ BHXH Điều kiện tính hưởng Tiền lương tính hưởng BHXH Thời gian đóng BHXH Số đơn vị đề nghị Chi chú
Số ngày nghỉ Số tiền
Trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm
A B C D 1 2 3 4 5 E
I Bản thân ốm ngắn ngày                
1                  
                 
II Bản thân ốm dài ngày                
1                  
….                  
III Con ốm                
1                  
….                  
  Tổng cộng                

                                                                                                                          Ngày……tháng…..năm……
    Người lập                                             Kế toán trưởng                                        Thủ trưởng đơn vị
   (Ký, họ tên)                                              ( Ký, họ tên)                                         (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

2. Mẫu danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp thai sản (Mẫu số: C67a- HD)


Tên cơ quan (đơn vị) Công ty kế toán Hà Nội                                        Mẫu số: C67a- HD
Mã đơn vị:……………………………                                        (Ban hành theo QĐ số: 51/2007/QĐ-BTC
                                                                                                           ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng BTC)

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Tháng…..quý…..năm…….
Số hiệu tài khoản:………….……………….mở tại:………….……………..………
Tổng số lao động……..……………………Trong đó nữ:………………..…………
Tổng quỹ lương trong quý……………………….……………..……………………
Số:……….

 

STT Họ và tên Số sổ BHXH Tiền lương tính hưởng BHXH Thời gian đóng BHXH Số đơn vị đề nghị Chi chú
Số ngày nghỉ Số tiền
Trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm
A B C 1 2 3 4 5 D
I Khám thai              
1                
               
II Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu              
1                
….                
III Sinh con, nuôi con nuôi              
1                
….                
IV Thực hiện các biện pháp tránh thai              
1                
….                
  Tổng cộng              

                                                                                                                          Ngày……tháng…..năm……
     Người lập                                             Kế toán trưởng                                     Thủ trưởng đơn vị
   (Ký, họ tên)                                               ( Ký, họ tên)                                      (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Các bạn có thể xem thêm: Mẫu giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH

KẾ TOÁN Hà Nội xin chúc các bạn làm tốt.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi