Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Mẫu biểu - Chứng từ

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

giảm 50% học phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi :

– CHI CỤC THUẾ QUẬN ……………….
– ĐỘI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP.

–  Tên đơn vị                 :…………………………………….

–  Địa chỉ trụ sở chính   :……………………………………

–  Địa chỉ chi nhánh      :…………………………………….

–  Mã số thuế               : …………………………………..

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Khoản 3 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay Công ty ……………… đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế Quận …………theo phương pháp khấu hao ………

Xin chân thành cảm ơn!

……., ngày ………..tháng…..năm ……

CÔNG TY ……………

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi