Mẫu biểu – Chứng từ

Bảng dự toán chi tiêu

Các bạn có thể tham khảo biểu mẫu bảng dự toán chi tiêu sau: BẢNG DỰ TOÁN CHI TIÊU (Kèm theo giấy xin ứng hoặc thanh toán) Ðề tài: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. Ứng hoặc chi lần thứ: …………………………………………………………………… Mục Tiểu mục

Xem thêm

Quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Mẫu số: 10/QĐ TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]

Xem thêm

Khuyến mãi giảm 50% tại tất cả các cơ sở

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI GIẢM HỌC PHÍ LỚN NHẤT TRONG NĂM TẠI HÀ NỘI,BẮC NINH,TP.HCM (ÁP DỤNG TỪ 5/6 ĐẾN 15/6) ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ TỐT NHẤT TẠI HÀ NỘI ( Học thực hành trên bộ chứng từ

Xem thêm