Mẫu biểu – Chứng từ

Hóa đơn điều chỉnh giảm thuế GTGT: cách viết + Kê khai + Mẫu

Khi kế toán viết hóa đơn sai dòng thuế suất mà bên bán và bên mua đã kê khai thuế

Xem thêm

Xử lý hóa đơn viết thuế suất thấp hơn quy định

Khi doanh nghiệp viết hóa đơn có thể viết sai thuế suất của hóa đơn. Nếu doanh nghiệp viết thuế

Xem thêm

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2016 theo đúng quy định về thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm

Mẫu báo cáo thực tập kế toán tổng hợp hay nhất năm 2015

Kế toán Hà Nội xin chia sẻ mẫu báo cáo thực tập kế toán tổng hợp “Tổ chức công tác kế toán,

Xem thêm

Những hàm kế toán tiền lương hay dùng trong excel

Để thuận lợi hơn cho các bạn tìm kiếm những vấn đề liên quan về lương, BHXH, BHYT, bài viết

Xem thêm

Hệ thống Tài khoản kế toán Hành chính sự nghiệp

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN  KẾ TOÁN DÙNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP STT SỐ HIỆU TK

Xem thêm

Hệ thống Tài khoản kế toán Ngân hàng

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SỐ HIỆU TÀI KHOẢN TÊN TÀI KHOẢN Cấp I

Xem thêm

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— ĐĂNG KÝ PHƯƠNG

Xem thêm

Mẫu Báo cáo trích, sử dụng Quỹ Khoa học và Công nghệ

BÁO CÁO TRÍCH, SỬ DỤNG QUỸ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm

Xem thêm

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận kinh doanh kiểm toán

TÊN DOANH NGHIỆP ———- Số: …./……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –

Xem thêm