Mẫu biên lai thu tiền theo quyết định 48 và TT 200 – Cách ghi

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của Quỹ hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ.

Mẫu biên lai thu tiền là Mẫu số 06 – TT

1. Mẫu biên lai thu tiền theo quyết định 48:

Đơn vi: Công ty kế toán Hà Nội
B phn:……….
                          Mu s: 06 – TT
      (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
           Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

 

BIÊN LAI THU TIN

Ngày …tháng …năm …
Quyn s: ……………….
S: ……………….

– Họ và tên người nộp tiền: ………………………………………………………………………………
– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………
– Nội dung thu: …………………………………………………………………………………………….
– Số tiền thu: ………………………………….(Viết bằng chữ): ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
 

Người np tin
(Ký, họ tên)
Người thu tin
(Ký, họ tên)

 

2. Mẫu biên lai thu tiền theo thông tư 200:

Đơn vi: Công ty kế toán Hà Nội
B phn:……….
                        Mu s: 06 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
     Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 


BIÊN LAI THU TIN
Ngày …tháng …năm …
Quyn s: ……………….
S: ……………….

– Họ và tên người nộp tiền: ………………………………………………………………………………
– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………
– Nội dung thu: …………………………………………………………………………………………….
– Số tiền thu: ………………………………….(Viết bằng chữ): ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
 

Người np tin
(Ký, họ tên)
Người thu tin
(Ký, họ tên)

 

3. Cách ghi biên lai thu tiền:

Biên lai thu tiền phải đóng thành quyển, phải ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ của đơn vị thu tiền và đóng dấu đơn vị, phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển phải ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền liên tục trong 1 quyển.
          Ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nộp tiền.
          – Dòng “Nội dung thu” ghi rõ nội dung thu tiền.
          – Dòng “Số tiền thu” ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp, ghi rõ đơn vị tính là “đồng” hoặc USD…
          Nếu thu bằng séc phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc bắt đầu lưu hành và họ tên người sử dụng séc.
          Biên lai thu tiền được lập thành hai liên (Đặt giấy than viết một lần).
          Sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ họ tên để xác nhận số tiền đã thu, đã nộp. Ký xong người thu tiền lưu 1 liên, còn liên 2 giao cho người nộp tiền giữ.
          Cuối ngày, người được đơn vị giao nhiệm vụ thu tiền phải căn cứ vào bản biên lai lưu để lập Bảng kê biên lai thu tiền trong ngày (Nếu thu séc phải lập Bảng kê thu séc riêng) và nộp cho kế toán để kế toán lập phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc làm thủ tục nộp ngân hàng. Tiền mặt thu được ngày nào, người thu tiền phải nộp quỹ ngày đó.
          Biên lai thu tiền áp dụng trong các trường hợp thu tiền phạt, lệ phí, ngoài pháp luật phí, lệ phí… và các trường hợp khách hàng nộp séc thanh toán với các khoản nợ.

 Tham khảo thêm: Mẫu bảng kê chi tiền

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *