Mẫu biên bản mất hóa đơn Liên 2 – đầu vào

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản.

(Theo khoản 2, điều 24 của Thông tư 39/2014/TT-BTC)
Dưới đây, Kế Toán Hà Nội xin được cung cấp Mẫu biên bản xác nhận mất hóa đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—
BIÊN BẢN MẤT HOÁ ĐƠN
Số: ..001./BBHHĐ

 
– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn      
   bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
 
Hôm nay, ngày 02…tháng …03…năm 2015, đại diện hai bên gồm có:
BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: …Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Hà Nội …
Địa chỉ :  …Phòng 207, nhà A5, KĐT Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội ………
Điện thoại : …0989.233.284….                        MST: …0106208569…….
Ông (bà): ……Hoàng Trung Thật ………                   Chức vụ : …Giám đốc…….
 
BÊN GIAO HÓA ĐƠN:   ……Công ty TNHH Bảo An ………….
Địa chỉ :  ……173 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội ……………
Điện thoại :  …0988.346.345 …                       MST: ……0106345826………….
Ông (bà) : ……Nguyễn Thị Hiền …….             Chức vụ : ……Giám đốc…..
 
Hai bên cùng tiến hành lập biên bản để xác nhận việc bên mua mua hàng (bên nhận hóa đơn – Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Hà Nội )  đã làm mất bản gốc  liên 2 – liên giao cho khách hàng theo chi tiết sau:
 
Số hóa đơn bị mất bản gốc (liên 2):
 

STT Tên loại hóa đơn Mẫu số Ký hiệu hóa đơn Số
hóa đơn
Số
lượng
Liên
Hóa
đơn
Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Giá trị gia tăng 01GTKT3/002 TU/15P 00000034 01 Liên 2 Hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ đã sử dụng
 

 
            Liên 1 của các hóa đơn trên, bên bán hàng (bên giao hóa đơn – Công ty TNHH Bảo An) đã thực hiện kê khai thuế trong kỳ báo cáo quý 1 năm 2015.
 
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mất hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, đơn vị giao hóa đơn giữ 01 bản, đơn vị nhận hóa đơn giữ 01 bản.
 
     ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN                                                    ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN
                   (Ký và đóng dấu)                                                                          (Ký và đóng dấu)
 

Tải về tại đây: Mẫu biên bản xác nhận mất hóa đơn

Sau khi lập biên bản này thì người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

mẫu biên bản xác nhận mất hóa đơn liên 2 đầu vào

Còn việc quan trọng nữa đó là bên làm mất hóa đơn sẽ phải làm báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn theo mẫu BC21/AC theo thông tư 39/2014/TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Các bạn có thể tải mẫu này về tại đây: Mẫu báo cáo mất hóa đơn BC21/AC


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *