Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo quyết đinh 19 và TT 200

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Bản thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như:  Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó…. Chứng từ được dùng để thanh toán cho người lao động thuê ngoài.

1. Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo quyết định 19 (Mẫu số C09-HD)

Đơn vị:  Công ty kế toán Hà Nội                                                            Mẫu số C09-HD               
Bộ phận:………………….                                                        (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
Mã đơn vị SDNS:……………                                                       ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  

                                  BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI 

                                                        (Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)                      Số:…………….
                                         Nợ:……………

                                                                                                                                                 Có:……………
 
Họ và tên người thuê:………………………………………………………………………………………………………………………
Bộ phận (Hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………………………………………………
Đã thuê những công việc sau để:…………….tại địa điểm……………từ ngày………đến ngày………………
 

Số
TT
Họ và tên người được thuê Địa chỉ hoặc số CMT Nội dung hoặc tên công việc thuê Số công hoặc khối lượngcông việc đã làm Đơn giá thanh toán Thành tiền Tiền thuế khấu trừ Số tiền còn lại được nhận Ký nhận
A B C D 1 2 3 4 5 E
                   
  Cộng x x x x        

                       
Đề nghị……………….cho thanh toán số tiền:…………………………………………………………
Tổng số tiền (Viết bằng chữ):………………………………………………………………
……………
(Kèm theo…..chứng từ kế toán khác)
                                                                                                                Ngày …….tháng……năm……..     
Người đề nghị thanh toán                            Kế toán trưởng                                
 Người duyệt    
          (Ký, họ tên)                                           (Ký, họ tên)                                        (Ký,họ tên)                      

2. Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200 (Mẫu số 07-LĐTL)

Đơn vị:  Công ty kế toán Hà Nội                                               Mẫu số 07-LĐTL               
Bộ phận:………………….                                       (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

  

Mã đơn vị SDNS:……………                                                   Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

                                  
                            BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI 
                                            (Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)                                
                                         Số……………

                                                                                                                                                 
 
Họ và tên người thuê:………………………………………………………………………………………………………………………
Bộ phận (Hoặc địa chỉ):………………………………………………………………………………………………………..
………
Đã thuê những công việc sau để:…………….tại địa điểm……………từ ngày………đến ngày………………
 

Số
TT
Họ và tên người được thuê Địa chỉ hoặc số CMT Nội dung hoặc tên công việc thuê Số công hoặc khối lượngcông việc đã làm Đơn giá thanh toán Thành tiền Tiền thuế khấu trừ Số tiền còn lại được nhận Ký nhận
A B C D 1 2 3 4 5=4-3 E
                   
  Cộng x x x x        

                       
Đề nghị……………….cho thanh toán số tiền:…………………………………………………………
Tổng số tiền (Viết bằng chữ):………………………………………………………………
……………
(Kèm theo…..chứng từ kế toán khác)
                                                                                                                Ngày …….tháng……năm……..     
Người đề nghị thanh toán                            Kế toán trưởng                                
 Giám đốc duyệt    
          (Ký, họ tên)                                           (Ký, họ tên)                                        (Ký,họ tên)
 

3. Hướng dẫn cách viết bảng thanh toán tiền thuê ngoài: 

Chứng từ này do người thuê lao động lập.
Ghi họ và tên người thuê thuộc bộ phận (Phòng, ban,…).
          Ghi rõ nội dung, địa điểm và thời gian thuê.
          Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, họ tên, địa chỉ hoặc số chứng minh thư của người được thuê.
          Cột D: Ghi rõ nội dung hoặc tên công việc thuê.
          Cột 1: Ghi số công lao động hoặc khối lượng công việc đã làm.
          Cột 2: Ghi đơn giá phải thanh toán cho 1 công lao động hoặc 1 đơn vị khối lượng công việc. Trường hợp thuê khoán gọn công việc thì cột này để trống.
          Cột 3: Ghi số tiền phải thanh toán.
          Cột 4: Tiền thuế khấu trừ phải nộp nếu người được thuê có mức thu nhập ở diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo qui định của Luật thuế (nếu có).
          Cột 5: Số tiền còn lại được nhận của người được thuê sau khi đã khấu trừ thuế. (Cột 5 = cột 3 – cột 4)
          Cột E: Người được thuê ký nhận khi nhận tiền.

Xem thêm: Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *