Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo TT 133

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và giá hạch toán và phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho các đối tượng sử dụng hàng tháng (Ghi Có TK 152, TK 153, Nợ các tài khoản liên quan), Bảng này còn dùng để phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần có giá trị lớn, thời gian sử dụng dưới một năm hoặc trên một năm đang được phản ánh trên TK 242.

1. Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo TT 133

Đơn vị: …Kế toán Hà Nội…
Bộ phận: ………………
Mẫu số 07 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG PHÂN BỔ​ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Tháng…. năm….
 
Số: ……………
TT Ghi Có các TK
Đối tượng sử dụng
(Ghi Nợ các TK)
Tài khoản 152 Tài khoản 153 Tài khoản 242
Giá hạch toán Giá thực tế Giá hạch toán Giá thực tế
A B 1 2 3 4 5
1 TK154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (TK 631 – Giá thành sản xuất)          
2 TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh          
3 TK 242- Chi phí trả trước          
4 ………………………….          
  Cộng          

 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Ngày …. tháng ….năm ….
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

2. Cách lập Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

– Bảng gồm các cột dọc phản ánh các loại nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ xuất dùng trong tháng tính theo giá hạch toán và giá thực tế, các dòng ngang phản ánh các đối tượng sử dụng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.

– Căn cứ vào các chứng từ xuất kho vật liệu và hệ số chênh lệch giữa giá hạch toán và giá thực tế của từng loại vật liệu để tính giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ xuất kho.

Giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế phản ánh trong Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo từng đối tượng sử dụng được dùng làm căn cứ để ghi vào bên Có các Tài khoản 152, 153, 242 của các Bảng kê và sổ kế toán liên quan tùy theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng (Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái TK 152, 153,…). Số liệu của Bảng phân bổ này đồng thời được sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, dịch vụ.

 

3. Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ trên Excel

Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

 
Các bạn muốn lấy mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ: Mẫu số 07 – VT trên để tham khảo thì có thể để lại mail ở cuối bài viết hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: TaiLieuKeToanThienUng@gmail.com. Kế Toán Hà Nội sẽ gửi cho các bạn tham khảo Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dạng file word và Excel.

Xem thêm: Mẫu và cách lập bảng kê mua hàng theo thông tư 133

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *