Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ – Mẫu số: 07 – VT

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ là văn bản do bộ phận kế toán của doanh nghiệp lập để phục vụ trong công tác kế toán của doanh nghiệp về phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ vào các tài khoản tương ứng…

Sau đây Công ty kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ theo quyết định 48 – Mẫu số: 07 – VT

Đơn vi: Công ty kế toán Hà Nội
B phn:……….
                          Mu s: 07 – VT
      (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
           Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BNG PHÂN B NGUYÊN LIU, VT LIU

CÔNG C, DNG C

Tháng ….năm ….
Số: …………………..
STT Ghi Có các TK
 
Đối tượng sử dụng
(Ghi Nợ các TK)
Tài khoản 152 Tài khoản 153 Tài khoản 142 Tài khoản 242
Giá hạch toán Giá thực tế Giá hạch toán Giá thực tế
A B 1 2 3 4 5 6
1 TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (TK 631 – Giá thành sản xuất)            
2 TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh            
3 TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn            
4 TK – 242 Chi phí trả trước dài hạn            
5 ……            
  Cộng            

 
                                                                                                                 Ngày …tháng …năm …

     Người lp biu
        (Ký, họ tên)
 
                                                                  Kế toán trưởng
                                                                      (Ký, họ tên)
 

Các bạn có thể xem thêm: Mẫu bảng kê mua hàng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *