Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Kế Toán Kho

Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ – Mẫu số: 07 – VT

giảm 50% học phí

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ là văn bản do bộ phận kế toán của doanh nghiệp lập để phục vụ trong công tác kế toán của doanh nghiệp về phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ vào các tài khoản tương ứng…

Sau đây Công ty kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ theo quyết định 48 – Mẫu số: 07 – VT

Đơn vi: Công ty kế toán Hà Nội
B phn:……….
                          Mu s: 07 – VT
      (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
           Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BNG PHÂN B NGUYÊN LIU, VT LIU

CÔNG C, DNG C

Tháng ….năm ….
Số: …………………..
STT Ghi Có các TK
 
Đối tượng sử dụng
(Ghi Nợ các TK)
Tài khoản 152 Tài khoản 153 Tài khoản 142 Tài khoản 242
Giá hạch toán Giá thực tế Giá hạch toán Giá thực tế
A B 1 2 3 4 5 6
1 TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (TK 631 – Giá thành sản xuất)            
2 TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh            
3 TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn            
4 TK – 242 Chi phí trả trước dài hạn            
5 ……            
  Cộng            

 
                                                                                                                 Ngày …tháng …năm …

     Người lp biu
        (Ký, họ tên)
 
                                                                  Kế toán trưởng
                                                                      (Ký, họ tên)
 

Các bạn có thể xem thêm: Mẫu bảng kê mua hàng

KẾ TOÁN Hà Nội xin chúc các bạn làm tốt.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi