Học làm kế toán tổng hợp
Học làm kế toán thuế
Học làm kế toán trên phần mềm
Học làm kế toán trên Excel
Kế Toán Tiền Lương

Mẫu bảng kiểm kê vàng bạc kim khí quý đá quý – Mẫu số: 07 – TT

giảm 50% học phí

Các bạn làm trong các cửa hàng vàng bạc hay trong các đơn vị kinh doanh sản xuất buôn bán hẳn đã rất quen thuộc với các bảng kiểm kê vàng bạc kim khí quý. Hôm nay Công ty kế toán Hà Nội xin gửi các bạn 2 mẫu đầy đủ đang dùng phổ biên hiện nay là các mẫu theo QĐ 48 và thông tư 200 ( Mẫu số: 07 – TT )

Bảng kiểm kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý là văn bản do doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng bạc lập để theo dõi về loại, số lượng, đơn giá, thành tiền của các mặt hàng vàng, bạc, kim.

1. Mẫu bảng kiểm kê vàng bạc kim khí quý đá quý theo quyết định 48 ( Mẫu số: 07 – TT )

Đơn vi: Công ty kế toán Hà Nội
B phn:……….
    Mu s: 07 – TT

      (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
           Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BNG KIM KÊ VÀNG, BC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

 

(Đính kèm phiếu ……………………
 Ngày ……tháng ……năm …………)
Quyển số: ………………..
                                                                 Số: ………………………..

 

STT Tên, loại, quy cách, phẩm chất Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
A B C 1 2 3 D
             
  Cộng          

 

                                                                                                              Ngày …tháng …năm ….
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
người np (nhn)
(Ký, họ tên)
Th qu
(Ký, họ tên)
Người kim nghim
(Ký, họ tên)

2. Mẫu bảng kiểm kê vàng bạc kim khí quý đá quý theo thông tư 200 ( Mẫu số: 07 – TT )

Đơn vi: Công ty kế toán Hà Nội
B phn:……….
    Mu s: 07 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BNG KIM KÊ VÀNG, BC, KIM KHÍ QUÝĐÁ QUÝ

 

(Đính kèm phiếu ……………………
 Ngày ……tháng ……năm …………)
Quyển số: ………………..
                                                                 Số: ………………………..

 

STT Tên, loại, quy cách, phẩm chất Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
A B C 1 2 3 D
             
  Cộng  x  x  x    

 

                                                                                                              Ngày …tháng …năm ….
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
người np (nhn)
(Ký, họ tên)
Th qu
(Ký, họ tên)
Người kim nghim
(Ký, họ tên)

 

Xem thêm: Mẫu bảng kiểm kê quỹ dùng cho VNĐ và cho ngoại tệ

KẾ TOÁN Hà Nội xin chúc các bạn làm tốt.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Chia sẻ bạn bè
giam 50% hoc phi