Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo quyết định 48 và TT 200

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương.

1. Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo quyết định 48 (Mẫu số: 10 – LĐTL)

Đơn vi: Công ty kế toán Hà Nội
Bộ phận:……….
                              Mẫu số: 10 – LĐTL
              (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
                    Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng ….. năm……
Đơn vị tính……………
STT Số tháng trích BHXB, BHYT, KPCĐ Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y té Kinh phí công đoàn
Tổng số Trong đó: Tổng số Trong đó: Số phải nộp công đoàn cấp trên Số được để lại chi tại đơn vị
Trích vào chi phí Trừ vào lương Trích vào chi phí Trừ vào lương
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  Cộng                  

Ngày…..tháng…..năm……
Người lập bảng
(Ký, họ tên)
 
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
 
Giám đốc
(Ký, họ tên)

2. Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200 (Mẫu số: 10 – LĐTL)

Đơn vi: Công ty kế toán Hà Nội
Bộ phận:……….
                              Mẫu số: 10 – LĐTL
 
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

           Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG
Tháng ….. năm……
Đơn vị tính……………
STT Số tháng trích BHXH, BHYT,
BHTN,
KPCĐ
Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT,
BHTN,
KPCĐ
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y té Kinh phí công đoàn
Tổng số Trong đó: Tổng số Trong đó: Số phải nộp công đoàn cấp trên Số được để lại chi tại đơn vị
Trích vào chi phí Trừ vào lương Trích vào chi phí Trừ vào lương
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  Cộng                  

Ngày…..tháng…..năm……
Người lập bảng
(Ký, họ tên)
 
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
 
Giám đốc
(Ký, họ tên)

3. Hướng dẫn cách viết bảng kê trích nộp các khoản theo lương:

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận trích nộp các khoản theo lương.
– Cột A: Ghi số thứ tự.
– Cột B: Ghi số tháng trích nộp BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn áp dụng trong trường hợp kê khai theo quý.
– Cột 1: Ghi tổng quỹ lương dùng làm cơ sở để trích lập BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn.
– Cột 2, 3, 4: Ghi tổng số tiền BHXH, BHYT phải nộp và trong đó chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.
– Cột 5, 6, 7: Ghi tổng số tiền kinh phí công đoàn phải nộp và chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.
– Cột 8: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị phải nộp cấp trên.
– Cột 9: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị được để lại chi tại đơn vị.
Bảng kê được lập thành 2 bản. Bảng kê trích nộp theo lương sau khi lập xong phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của người lập, kế toán trưởng, giám đốc.

Xem thêm: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *