Mẫu bảng kê mua hàng theo quyết định 48 và 19 – Mẫu số 06-VT

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Bảng kê mua hàng là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định làm căn cứ lập phiếu nhập kho, thanh toán và hạch toán chi phí vật tư, … lập trong Bảng kê khai này không được khấu trừ thuế GTGT. (Trường hợp mua vật tư,… của người bán không có hoá đơn với khối lượng lớn để được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ thì phải lập “Bảng kê mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn” (Mẫu số 04/GTGT) theo quy định của Luật thuế).

1. Mẫu bảng kê mua hàng theo quyết định 48 (Mẫu số 06-VT)

Đơn vị: Công ty kế toán Hà Nội                                                       Mẫu số 06-VT
Bộ phận:……………….                                                      (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
Mã đơn vị SDNS:………                                                    ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)
 

 BẢNG KÊ MUA HÀNG

                                                              Ngày…..tháng …..năm                          

                                                                                                                                Quyển…………….                                                                                                                                       Số:…………………                                                                                                                                                                           – Họ tên người mua:………………………                                   Nợ:………

  – Bộ phận (Phòng, ban):………………                                         Có:………
 

STT Tên,quy cách,phẩm chất hàng hóa, vật tư, công cụ, dịch vụ Tên người bán hoặc địa chỉ mua hàng Đơn
vị
tính
Số
lượng
Đơn
giá
Thành tiền
             
Cộng x x x x  

 
        – Tổng số tiền (Viết bằng chữ):…………………………………………………
        * Ghi chú:………………………………………………………………………
 
               Người mua                          Kế toán trưởng                                  Người duyệt mua  
               (ký, họ tên)                               (Ký, họ tên)                                            (Ký,họ tên)    
         

2. Mẫu bảng kê mua hàng theo quyết định 19 (Mẫu số C24-HD)

Đơn vị: Công ty kế toán Hà Nội                                                       Mẫu số C24-HD
Bộ phận:……………….                                                      (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
Mã đơn vị SDNS:………                                                    ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)
 

 BẢNG KÊ MUA HÀNG

                                                              Ngày…..tháng …..năm                          

                                                                                                                                Quyển…………….                                                                                                                                       Số:…………………                                                                                                                                                                           – Họ tên người mua:………………………                                   Nợ:………

  – Bộ phận (Phòng, ban):………………                                         Có:………
 

STT Tên,quy cách,phẩm chất hàng hóa, vật tư, công cụ, dịch vụ Tên người bán hoặc địa chỉ mua hàng Đơn
vị
tính
Số
lượng
Đơn
giá
Thành tiền
             
Cộng x x x x  

 
        – Tổng số tiền (Viết bằng chữ):…………………………………………………
        * Ghi chú:………………………………………………………………………
 
               Người mua                          Kế toán trưởng                                  Người duyệt mua   
               (ký, họ tên)                               (Ký, họ tên)                                            (Ký,họ tên)  

 

3. Hướng dẫn cách viết bảng kê mua hàng:

Góc trên bên trái của Bảng kê mua hàng ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng Bảng kê mua hàng. Bảng kê mua hàng phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Mỗi quyển “Bảng kê mua hàng” phải được ghi số liên tục từ đầu quyển đến cuối quyển.
Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc nơi làm việc của người trực tiếp mua hàng.
Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, quy cách, phẩm chất, địa chỉ mua hàng và đơn vị tính của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ.
Cột 1: Ghi số lượng của mỗi loại vật tư, công cụ, dụng cụ  đã mua.
Cột 2: Ghi đơn giá mua của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ đã mua.
Cột 3: Ghi số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ đã mua (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2).
Dòng cộng ghi tổng số tiền đã mua các loại vật tư, công cụ ghi trong Bảng.
Các cột B, C, 1, 2, 3 nếu còn thừa thì được gạch 1 đường chéo từ trên xuống.
Bảng kê mua hàng do người mua lập 2 liên (đặt giấy than viết 1 lần hoặc in từ máy tính 02 bản giống nhau).
Sau khi lập xong, người mua ký và chuyển cho kế toán trưởng soát xét, ký vào Bảng kê mua hàng. Người đi mua phải chuyển “Bảng kê mua hàng” cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt và làm thủ tục nhập kho (nếu có) hoặc giao hàng cho người quản lý sử dụng.
Liên 1 lưu, liên 2 chuyển cho kế toán làm thủ tục thanh toán và ghi sổ.

Xem thêm: Mẫu bảng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.

TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *