Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra – Mẫu số: 01-1/GTGT

NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI xem ngay

NHẬN LÀM DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ GIÁ RẺ xem ngay


Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra dùng để kê khai hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra với cơ quan thuế. Trong đó chỉ rõ ra số hàng hóa hóa, dịch vụ chịu mức thuế suất thuế giá trị gia tăng bằng bao nhiêu.

Kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra – Mẫu số: 01-1/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính).

Mẫu số: 01-1/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày
 25/8/2014 của Bộ Tài chính)

                          PHỤ LỤC
 

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT)
    [01] Kỳ tính thuế: tháng…….năm …… hoặc quý…..năm….

 
[02] Tên người nộp thuế:……….Công Ty Kế Toán Hà Nội…………………………..      

    [03] Mã số thuế:                            

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………

    [05] Mã số thuế:                            

 
                                                                                                               Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT Hoá đơn, chứng từ bán ra Tên người mua Mã số thuế người mua Doanh thu chưa có thuế GTGT Thuế GTGT Ghi chú
Số hoá đơn Ngày, tháng, năm lập hóa đơn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):
               
Tổng      
2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0%:
               
Tổng      
3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%:
               
Tổng      
4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%:
               
Tổng      

 
Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (*):      ……………………….
Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (**):                  ……………………….
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những  số liệu đã khai./.

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….
                              ..., ngày …….tháng …….năm …….
                                  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
              ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                  (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 
__________________________
Ghi chú:
(*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng cộng số liệu tại cột 6 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.
(**) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 7 của dòng tổng của các chỉ tiêu 2, 3, 4.

Các bạn tải mẫu về tại đây: Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Xem thêm: Mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.


TƯ VẤN MIỄN PHÍ - HỖ TRỢ 24/7

Nếu bạn đang quan tâm " KHÓA KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ " thì hãy để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để hỗ trợ bạn.

Địa chỉ học(*): Hà NộiTP HCMTỉnh Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *