KINH NGHIỆM LÀM KẾ TOÁN THUẾ
Xử Lý Hóa Đơn - Chứng Từ
Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT theo thông tư 39

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT theo thông tư 39

Khi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn kế toán làm thông báo với cơ quan thuế theo mẫu BC21/AC của thông tư 39/2014/TT-BTC trong vòng 5 ngày kể từ khi phát hiện. Dưới đây là mẫu BC21/AC:                                                                ...

Xem thêm
Các bài viết khác: